Giải VBT Lịch Sử 4 Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)

Bài 1. (trang 20 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

Lời giải:

Quảng cáo

   a) Nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai từ năm nào?

Năm 1010
Năm 981
XNăm 1068
Năm 938

   b) Thực hiện chủ trương đánh giặc của Lý Thường Kiệt, quân và dân Nhà Lý đã:

Khiêu khích, nhử quân Tống sang xâm lược rồi đem quân ra đánh.
Ngồi yên đợi giặc sang xâm lược rồi đem quân ra đánh.
XBất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (Trung Quốc) rồi rút về.
Hòa hoãn với giặc.
Quảng cáo

Bài 2. (trang 21 VBT Lịch Sử 4): Hãy điền các từ ngữ: đánh trước, đợi giặc, thế mạnh vào chỗ trống của câu sau cho thích hợp:

Lời giải:

Lý Thường Kiệt chủ trương: "Ngồi yên, đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc".

Bài 3. (trang 21 VBT Lịch Sử 4): Dựa vào lược đồ, hãy thuật lại trận đánh trên phòng tuyến sông Như Nguyệt vào chỗ trống.

Lời giải:

   - Cuối năm 1076 nhà Tống cho 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu, dưới sự chỉ huy của tướng Quách Quỳ theo đường bộ ồ ạt vào nước ta.

   - Trước mặt sông Như Nguyệt là chiến lũy kiên cố, Quách Quỳ cho quân đóng bè tổ chưc tiến công. Hai bên giao tranh ác liệt.

   - Lý Thường Kiệt thúc quân lặng lẽ vượt sông rồi đánh bất ngờ vào doanh trại. Quân địch tan vỡ thua cuộc.

Quảng cáo

Bài 4. (trang 22 VBT Lịch Sử 4): Hãy chọn và điền một trong các từ: dân chủ, độc lập, cộng hòa vào chỗ trống cho thích hợp khi nói về kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

Lời giải:

   Bảo vệ được nên độc lập của đất nước trước sự xâm lược của nhà Tống

Các bài giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 4 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải Vở bài tập Lịch Sử 4 | Giải VBT Lịch Sử lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung VBT Lịch Sử 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.