Giải VBT Lịch Sử 4 Bài 12: Nhà Trần thành lậpBài 12: Nhà Trần thành lập

Bài 1. (trang 22 VBT Lịch Sử 4): Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

Lời giải:

Quảng cáo

   a) Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh:

Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thủ Độ.
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Toản.
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Tuấn.
XLý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh

   b) Chức quan nào của nhà Trần trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều:

Khuyến nông sứ.
Đồn điền sứ
XHà đê sứ
Đại sứ
Quảng cáo

Bài 2. (trang 22 VBT Lịch Sử 4): Điền các từ ngữ: đến đánh, đặt chuông lớn, oan ức, cầu xin, các quan, vua vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp.

Lời giải:

   Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì oan ức hoặc cầu xin. Trong các buổi yến tiệc, có lúc quan và vua cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.

3. (trang 23 VBT Lịch Sử 4): Hãy nêu việc làm để chứng tỏ nhà Trần rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước.

Lời giải:

   - Chức quan trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều: lập thêm Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê

   - Nhân dân: cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị an ức.

   - Các vua nhà Trần: đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng Thái thượng hoàng, cùng trông nom việc nước. Vua, quan cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.

Quảng cáo

Các bài giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 4 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải Vở bài tập Lịch Sử 4 | Giải VBT Lịch Sử lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung VBT Lịch Sử 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.