Giải VBT Lịch Sử 4 Bài 16: Chiến thắng Chi LăngBài 16: Chiến thắng Chi Lăng

Bài 1. (trang 27 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng

Lời giải:

Quảng cáo

   a) Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại quân xâm lược:

Nam Hán
Tống
Mông - Nguyên
XMinh

   b) Lê Lợi đã làm gì trước khi tiến quân ra Bắc:

Đánh trận ở Chi Lăng
XChọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa.
XChiêu tập binh sĩ, xây dựng lực lượng.
Đánh trận Bạch Đằng.

Bài 2. (trang 27 VBT Lịch Sử 4): Hãy điền các từ ngữ: nghênh chiến, giả vờ thua, bỗng nhiên, bì bõm, sườn núi, vun vút vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:

Lời giải:

Quảng cáo

   Mờ sáng, chúng đến cửa ải Chi lăng. Kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhữ Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải. Kị binh của Liễu Thăng ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân bộ ở phía sau đang lũ lượt chạy. Khi ngựa của chúng đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt pháo hiệu nổ vang như sấm dậy. Lập tức từ hai bên sườn núi, những chùm tên và những mũi lao vun vút.

Bài 3. (trang 27 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng

Lời giải:

   a) Em hãy sắp xếp theo thứ tự diễn biến trận Chi Lăng bằng cách đánh số thứ tự vào ô trống

1Kị binh ta nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhữ Liễu Thăng cùng đám bị kinh vào ải.
3Từ hai bên sườn núi, những chùm tên và mũi lao vun vút phóng xuống.
2Khi ngựa của chúng đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt pháo hiệu nổ vang như sấm dậy.
4Phục binh của ta từ hai bên sườn núi, từ lòng khe, nhất tề xông ra tấn công.

   b) Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn.

XQuân Minh xin hàng và rút về nước.
Lê Lai bị quân Minh bắt.
Quân Minh khiếp sợ
Mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của Liễu Thăng thất bại.
Quảng cáo

Bài 4. (trang 28 VBT Lịch Sử 4): Em hãy quan sát các hình dưới đây rồi đánh dấu x vào những hình có liên quan đến "lược đồ trân Chi Lăng" trong SGK.

Lời giải:

   - Dãy núi đá ở ải Chi Lăng

   - Núi Mã Yên.

   - Nơi Liễu Thăng bị chặt đầu.

   - Cửa ngăn.

Các bài giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 4 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải Vở bài tập Lịch Sử 4 | Giải VBT Lịch Sử lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung VBT Lịch Sử 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.