Giải VBT Lịch Sử 4 Bài 2: Nước Âu LạcBài 2: Nước Âu Lạc

Bài 1. (trang 8 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống để chỉ những điểm giống nhau giữa người Lạc Việt và người Âu Việt.

Quảng cáo
Sống cùng trên một đìa bàn.
Đều biết chế tạo đồ đồng.
Đều trồng lúa và chăn nuôi
Tục lệ có nhiều điểm giống nhau.

Lời giải:

Sống cùng trên một đìa bàn.
XĐều biết chế tạo đồ đồng.
XĐều trồng lúa và chăn nuôi
XTục lệ có nhiều điểm giống nhau.

Bài 2. (trang 9 VBT Lịch Sử 4): ): Quan sát lược đồ khu di tích Cổ Loa: Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng:

Lời giải:

Quảng cáo

   Thành Cổ Loa có dạng:

Hình tròn
Hình thang
Hình vuông
XHình xoáy tròn ốc

Bài 3. (trang 9 VBT Lịch Sử 4): Hãy chọn một trong các từ ngữ: hiện đại, chắc chắn, kiên cố để điền vào chỗ trống trong câu sau cho thích hợp.

Lời giải:

   Người Âu Lạc đoàn kết một lòng chống giặc, lại có tướng chỉ huy giỏi, vũ khí tốt, thành lũy kiên cố nên lần nào quân giặc cũng bị đánh bại.

Quảng cáo

Các bài giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 4 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải Vở bài tập Lịch Sử 4 | Giải VBT Lịch Sử lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung VBT Lịch Sử 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.