Giải VBT Lịch Sử 4 Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

Bài 1. (trang 12 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

Quảng cáo
Ngô Quyền là người Đường Lâm (Hà Nội)
Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ
Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh quân Nam Hán.

Lời giải:

Ngô Quyền là người Đường Lâm (Hà Nội)
XNgô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ
XNgô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh quân Nam Hán.

Bài 2. (trang 12 VBT Lịch Sử 4): Hãy chọn các từ ngữ: thủy trùy, cắm, che lấp, nhử, khiêu chiến, nhô lên, mai phục, va vào cọc nhọn, hiểm yếu rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:

Lời giải:

   Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi thủy triều ở sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thủy triều lên, nước che lấp các cọc nhọn. Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui, nhử cho giặc vào bãi cọc.

   Chờ lúc thủy triều xuống, khi hàng nghìn cọc nhọn nhô lên quân ta mai phục hai bên bờ sông đổ ra đánh quyết liệt. Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn, thuyền giặc chiếc bị thủng, chiếc bị vướng vào cọc nên không tiến, không lùi được. Quân ta tiếp tục truy kích, quân Nam Hán chết đến quá nữa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.

Quảng cáo

Bài 3. (trang 13 VBT Lịch Sử 4): Quan sát tranh sau và cho biết, tranh mô tả điều gì?

   Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng:

Lời giải:

Cảnh thuyền giặc vào sông Bạch Đằng lúc thủy triều lên.
XCảnh thuyền giặc ở sông Bạch Đằng lúc thủy triều xuống.
Cảnh thuyền giặc ở trên biển

Bài 4. (trang 13 VBT Lịch Sử 4): Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938) đã chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc. Theo em, hơn một nghìn năm đó được tính từ năm nào? Hãy đánh dấu x vào trống trước năm em chọn.

Năm 40
Năm 248
Năm 179 TCN

Lời giải:

Quảng cáo
Năm 40
Năm 248
XNăm 179 TCN

Các bài giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 4 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải Vở bài tập Lịch Sử 4 | Giải VBT Lịch Sử lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung VBT Lịch Sử 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.