Giải VBT Lịch Sử 4 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

Bài 1. (trang 17 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước những ý đúng. Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn làm vua vì:

Lời giải:

Quảng cáo
XĐinh Toàn lên ngôi khi mới 6 tuổi.
XLoạn 12 sứ quân.
Nhà Tống đem quân xâm lược nước ta.
XĐinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, rồi đem quân đi đánh các sứ quân.Mọi người đặt niềm tin vào Thập đạo tướng quân Lê Hoàn.

Bài 2. (trang 17 VBT Lịch Sử 4): Dựa vào lược đồ sau, hãy:

   - Vẽ mũi tên lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của quân và dân ta.

   - Đánh dấu x vào ô trống trước những nơi quân dân ta đánh bại quân xâm lược Tống.

Lời giải:

Giải vở bài tập Lịch Sử lớp 4 | Giải VBT Lịch Sử 4
Đại La
XChi Lăng
XSông Bạch Đằng
Hoa Lư
Quảng cáo

Bài 3. (trang 18 VBT Lịch Sử 4): Điền các từ ngữ: thắng lợi, kháng chiến, độc lập, lòng tin, niềm tự hào vào chỗ trống của câu sau cho thích hợp.

Lời giải:

   Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thắng lợi đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta độc lập, lòng tin, niềm tự hào ở sức mạnh của dân tộc.

Các bài giải Vở bài tập Lịch Sử lớp 4 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải Vở bài tập Lịch Sử 4 | Giải VBT Lịch Sử lớp 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung VBT Lịch Sử 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.