Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 có đáp án (Bài số 2)Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 có đáp án

Task 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Quảng cáo

1. A. canoe B. water C. sugar D. island

2. A. resort B. hotel C. except D. rescue

3. A. sight B. tribe C. seaside D. magnificent

Task 2. Find the mistakes of the sentences.

1. The girl (A) is not (B) enough tall (C) to touch (D) the top of the shelf.

2. I am (A) going to playing (B) chess (C) with (D) my friend tonight.

3. You have to making (A) sure children (B) don’t put (C) anything into (D) the sockets.

4. Nam (A) drew the picture hisself (B) because his sister (C) didn’t help (D) him.

5. He worked (A) with (B) people who could neither (C) speak and (D) hear.

Task 3. Read the passage and answer the questions below

David wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. David’s father gives him $5.00 pocket money a week and David puts $2.00 a week into his bank account. After three months David takes $20.00 out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift.

Suddenly he sees a beautiful brooch in the shape of his favourite pet. He says to himself, “My mother loves jewelry, and the brooch costs only $17.00.” He buys the brooch and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to Christmas morning to see the joy on his mother’s face.

But when his mother opens the present she screams with fright because she sees a spider.

Quảng cáo

1. Who does David get his money from?

Question 1. His father

Thông tin: David’s father gives him $5.00 pocket money a week and David puts $2.00 a week into his bank account.

Dịch: Cha David cho anh ta $ 5,00 tiền túi mỗi tuần và David đặt $ 2,00 một tuần vào tài khoản ngân hàng của anh ta.

2. What does David want to buy his Mother?

Question 2. A present

Thông tin: David wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother.

Dịch: David muốn mua một món quà Giáng sinh cho một người rất đặc biệt, mẹ anh ấy.

3. How much money does David take to the mall?

Question 3. $20.00

Thông tin: After three months David takes $20.00 out of his bank account and goes to the shopping mall.

Dịch: Sau ba tháng, David lấy 20 đô la từ tài khoản ngân hàng của mình và đến trung tâm mua sắm.

4. What does David buy his mother?

Question 4. The brooch

Thông tin: He buys the brooch and takes it home.

Dịch: Anh ấy đã mua trâm cài và mang về nhà.

5. What does David do with the present when he takes it home?

Quảng cáo

Question 5. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree

Task 4. Rewrite the sentences using “should/ shouldn’t”.

1. It isn’t a good idea for you to drink so much alcohol.

→ You shouldn’t ……………………………………..

2. You can’t park here because it’s a restricted area.

→ You shouldn’t ……………………………………

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH

TASK 1.

Question 1. Đáp án B

Đáp án A, C, D phát âm là /ə/. Đáp án B phát âm là /ɔː/

Question 2. Đáp án A

Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /i/

Question 3. Đáp án D

Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/

TASK 2.

Question 1. Đáp án C

Sửa lại: tall enough (adj + enough: đủ ….)

Question 2. Đáp án B

Sửa lại: play (thì tương lai gần: tobe + going to + V)

Quảng cáo

Question 3. Đáp án A

Sửa lại: make (have to + V nguyên thể: phải làm gì)

Question 4. Đáp án B

Sửa lại: himself (lỗi spelling)

Question 5. Đáp án D

Sửa lại: nor (neither … nor …..: không … và …..)

TASK 3.

Question 1. His father

Thông tin: David’s father gives him $5.00 pocket money a week and David puts $2.00 a week into his bank account.

Dịch: Cha David cho anh ta $ 5,00 tiền túi mỗi tuần và David đặt $ 2,00 một tuần vào tài khoản ngân hàng của anh ta.

Question 2. A present

Thông tin: David wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother.

Dịch: David muốn mua một món quà Giáng sinh cho một người rất đặc biệt, mẹ anh ấy.

Question 3. $20.00

Thông tin: After three months David takes $20.00 out of his bank account and goes to the shopping mall.

Dịch: Sau ba tháng, David lấy 20 đô la từ tài khoản ngân hàng của mình và đến trung tâm mua sắm.

Question 4. The brooch

Thông tin: He buys the brooch and takes it home.

Dịch: Anh ấy đã mua trâm cài và mang về nhà.

Question 5. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree.

TASK 4.

1. You shouldn’t drink so much alcohol.

2. You shouldn’t park here because it’s a restricted area

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học