10 câu trắc nghiệm Hàm số liên tục (Toán lớp 11 - có đáp án)10 câu trắc nghiệm Hàm số liên tục

Câu 1. Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Hàm số liên tục tại x= -1

B. Hàm số liên tục tại x= 1

Quảng cáo

C. Hàm số liên tục tại x= -3

D. Hàm số liên tục tại x= 3

Câu 2. Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=-2

B. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=0

C. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=0,5

D. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=2

Câu 3. Cho :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Phải bổ sung thêm giá trị f(0) bằng bao nhiêu để hàm số f(x) liên tục tại x=0?

A. 0       B. 1

C. 1/√2       D. 1/(2√2)

Quảng cáo

Câu 4. Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Với giá trị nào của a thì hàm số f(x) liên tục tại x=-2?

A. a=-5       B. a=0       C. a=5       D. a=6

Câu 5: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. Mọi điểm thuộc R

B. Mọi điểm trừ x=0

C. Mọi điểm trừ x=1

D. Mọi điểm trừ x=0 và x=1

Câu 6: Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Phải bổ sung thêm giá trị f(0) giá trị bằng bao nhiêu để hàm số f(x) liên tục trên R?

A. 0       B. 1       C. √2      D. 2

Quảng cáo

Câu 7: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Với giá trị nào của a thì hàm số f(x) liên tục tại x=3?

A. a=3      B. a=1/3      C. a=-1/3     D. a=-2

Câu 8:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Phải bổ sung thêm giá trị f(0)bằng bao nhiêu thì hàm f(x) liên tục trên R?

A. 5/7      B. 1/7      C. 0     D. -5/7

Câu 9: Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho liên tục tại x=2?

A. -2      B. -1      C. 1     D. 3

Câu 10: Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Giá trị nào của m để hàm số đã cho liên tục tại x=-2?

A. 7      B. -7      C. 5     D. 1

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 1:

Hàm số đã cho không xác định tại x=-1 nên không liên tục tại điểm đó. Tại các điểm còn lại hàm số đều liên tục. Đáp án A

Câu 2:

Hàm số đã cho không xác định tại x=0, x=-2, x=2 nên không liên tục tại các điểm đó. Hàm số liên tục tại x=0,5 vì nó thuộc tập xác định của hàm phân thức f(x). Đáp án là C

Câu 3:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Vậy hàm số liên tục tại x=0 khi và chỉ khi

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đáp án là C

Câu 4:

Ta có :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Hàm số liên tục tại x=-2 khi và chỉ khi:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

⇔ -2a - 1 = -11⇔a = 5

Đáp án C

56789 10
A D B A C A

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11