Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 4 (phần 2)Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 4 (phần 2)

Câu 11: lim⁡(4n-10n3) bằng:

A. -∞       B. -4      C. -6      D. +∞

Quảng cáo

Câu 12: lim⁡(6n2+5n-1) bằng:

A. -∞      B. 6      C. 10      D. +∞

Câu 13:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -∞      B. (-3)/4      C. (-3)/52      D. 0

Câu 14:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 0      B. +∞      C. 3/4      D. 5/27

Câu 15:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Quảng cáo

A. 0      B. +∞      C. 2/3      D. 3/2

Câu 16:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -3/4      B. -∞      C. 5/4      D. 3/4

Câu 17:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 3/4      B. 5/7      C. 0      D. +∞

Câu 18: Dãy số nào sau đây có giới hạn là +∞?

A. un=n2-2n3

B. un=n2-5n3-1

C. un=2n2-2016n

D. un=6n3-n4

Câu 19: Dãy số nào sau đây có giới hạn là -∞?

A. un=n4-2n3

B. un=4n3-n4

C. un=7n2-8n

D. un=-n2+4n3

Câu 20:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 0      B. 1      C. 2      D. +∞

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và Đáp án

1112131415 1617181920
A D D A C A D C B B

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11