20 câu trắc nghiệm Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (phần 2 - Toán lớp 11 - có đáp án)20 câu trắc nghiệm Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Câu 12: Có bao nhiêu cách phân chia 8 học sinh ra 2 nhóm: một nhóm có 5 học sinh, nhóm kia có 3 học sinh?

A. A85       B. C85

C. C88       D. A88

Quảng cáo

Câu 13: Lớp 11 của một trường THPT có 40 học sinh. Thầy giáo chủ nhiệm cần chọn 2 bạn vào đội Cờ đỏ và 3 bạn vào Ban cháp hành sao cho không có bạn nào kiêm cả hai nhiệm vụ. Hỏi thầy giáo chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn?

A. C402.C383       B. A402.A383

C. C405       D. A405

Câu 14: Nam xếp 5 quyển sách Toán khác nhau, 4 quyển sách Hoá khác nhau và 3 quyển sách Lí khác nhau lên giá sách theo từng môn học. Hỏi Nam có bao nhiêu cách xếp?

A. 5!.4!.3!       B. 5!+4!+3!

C. 5!.4!.3!.3!       D. 5.4.3

Câu 15: Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 viên bi đỏ có bán kính khác nhau và 3 viên bi xanh bán kính giống nhau vào một dãy có 8 ô trống?

A. 40302       B. 6720

C. 94080       D. 23520

Câu 16: * Ban văn nghệ lớp 11A có 7 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Cần chọn ra 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ để ghép thành 5 cặp nam nữ trình diễn tiết mục thời trang. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thoả mãn điều kiện bài toán?

A. 2646       B. 317520

C. 38102400       D. 4572288000

Câu 17: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, sao cho mỗi số đó, chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đúng trước?

A. A95       B. A105

C. C95       D. C105

Câu 18: Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?

            (Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2005)

A. 4455       B. 1626

C. 207900       D. 106920

Quảng cáo

Câu 19: Giải phương trình: Ax3-Cx3=5x

A. x = -1       B. x = 4

C. x = -1 và x =4       D. x = -1, x=4 và x = 0

Câu 20: Giải phương trình: 3!.x2 – 2.3!.x = 90

A. x = -3       B. x = 5

C. x = -3 và x= 5       D. vô nghiệm

Câu 21: Bất phương trình

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

có tập nghiệm là:

A. S ={1.2.3.4.5}       B. S={2,3}

C. S={3,4}             D. S= {3,4,5}

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 12. số cách phân nhóm 5 học sinh trong số 8 học sinh là C85. Sau khi phân nhóm 5 học sinh còn lại 3 học sinh được phân hóm còn lại. Vậy sẽ có C85 cách

Câu 13. chọn 2 bạn trong số 40 bạn vào đội cờ đỏ nên có C402 cách chọn. Sau khi chọn 2 bạn rồi, chọn 3 trong số 40-2=38 bạn còn lại vào ban chấp hành đoàn nên có C383 cách chọn. Theo quy tắc nhân, có C402. C383 cách chọn

Câu 14. Có 3 môn học nên có 3! Cách xếp sách theo môn

Ứng với mỗi cách xếp theo môn có 5!cách xếp toán,4! Cách xếp hóa và 3! Cách xếp sách lí. Vậy số cách xếp sách là : 3!5!4!3!cách

Quảng cáo

Câu 16: Có 7 nam chọn 5 em thì có C75 cách chọn, có 9 nữ chọn 5 nữ thì có C95 cách chọn. Sau đó Ta có 5! Cách ghép 5 nam và 5 nữ đã chọn.

Vậy có C75 . C95 .5!=317520 cách thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Nhận xét. Những nhầm lẫn học sinh có thể tính ra kết quả

C75 . C95 =2646 ( phương án A) Do quan niệm ghép 5 nam,5 nữ thành cặp chỉ có một cách.

A75 .A95 =38102400( phương án C) Do quan niệm nhầm việc chọn 5 bạn trong 7 bạn (hoặc trong 9 bạn) là một chỉnh hợp chập 5 của 7( hoặc của 9)

Câu 18: Có C31 .C124 cách phân công thanh niên về tỉnh thứ nhất. Với mỗi cách này thì có C21 .C84 cách phân công số thanh niên còn lại về tỉnh thứ hai. Với mỗi cách phân công về hai tỉnh trên thì có C11 .C44 cách phân công về tỉnh thứ ba.

Do đó có C31 .C124 .C21 .C84 . C11 .C44 =207900 cách

Câu 19: Điều kiện x∈N, x≥3

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Vậy x = 4

Nhận xét. Học sinh có thể quên đặt điều kiện cho x nên tìm ra 3 nghiệm( x=0,x=-1,x=4)

Câu 20: Ta có 6x2 – 12x=90

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Quảng cáo

Câu 21: Điều kiện n∈N và n≥3. Ta có :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

↔(n+1)(n-2) +(n+1)≥2(n-1)(n-2)↔ n2 -6n +5 ≤0 ↔1≤n≤5

Vì n∈N và n≥3 nên n∈{3;4;5}

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11