Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11 chương 2Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11 chương 2

Câu 1: Có bao nhiêu hình tam giác trong hình vẽ bên?

A. 5       B. 6

C. 9       D. 15

Quảng cáo

Câu 2: Từ thành phố A đến thành phố B có 5 con đường. Từ thành phố B đến thành phố C có 3 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi tử A đến C mà qua B một lần?

A. 8       B. 15

C. 3       D. 5

Câu 3: Số cách xếp 5 bạn An, Bình, Cự , Đông, Én ngồi vào bàn học thẳng gồm 5 chỗ là:

A. 5       B. 10

C. 60       D. 120

Câu 4: Số tam giác mà các đỉnh thuộc tập hợp gồm 6 điểm A,B,C,D,E,F (trong đó không có 3 đỉnh nào thẳng hàng) là:

A. 2       B. 20

C. 120       D. 12

Câu 5: Số các vecto khác vecto 0, có hai đầu mút trong số 6 điểm phân biệt A,B,C,D,E,F đã cho là:

A. 3       B. 6

C. 15       D. 30

Quảng cáo

Câu 6: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. 2240       B. 2520

C. 3024       D. 3240

Câu 7: Lớp 11A có 39 học sinh. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để giữ các chức vụ lớp trưởng, lớp phó và bí thư chi đoàn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

A. 13       B. 9139

C. 54834       D. 78

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là sai?

Trong khai triển nhị thức (a+b)5, hệ số chứa a2b3 là:

A. C52       B. C53

C. 10       D. 5

Câu 9: Số hạng không chứa x trong khai triển

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 3006       B. -3003

C. 3003       D. 6435

Câu 10: Hệ số của số hạng chứa x4 trong khai triển

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 6       B. 8

C. 12       D. 4

Câu 11: Một túi có 10 viên bi trong đó có 7 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để trong 3 viên bi đó có ít nhất 1 viên bi vàng.

A. 3/2       B. 2

C. 17/24       D. 19/26

Câu 12: Gieo hai con súc sắc cân đối. Tính xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc là 7?

A. 1/12       B. 1/6

C. 1/7       D. 5/36

Quảng cáo

Câu 13: Tổ của hai bạn Hải và Dương có 10 bạn. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 2 bạn trong tổ vào độ văn nghệ của trường.

a) Xác suất để cả 2 bạn Hải và Dương được chọn là:

A. 1       B. 1/45

C. 1/90       D. 8/45

b) Xác suất để có ít nhất một trong hai bạn Hải và Dương được chọn là:

A. 1/45       B. 8/45

C. 2       D. 2/45

Câu 14: Một xạ thủ bắn 3 viên đạn vào bia. Xác suất để 3 viên đạn bắn ra trúng vòng 10 là 0,4. Gọi Xk là biến cố:”trong 3 lần bắn có k viên đạn trúng vòng 10”, k = 1,2,3. Đẳng thức nào sau đây có kết quả sai?

A. P(X0) = 0,216       B. P(X1) = 0,430

C. P(X2) = 0,288       D. P(X3) = 0,064

Hướng dẫn giải và Đáp án

1234567
DBDBDAC
910111213a13b14
BACBBBB

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11