Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 3Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 3

Câu 1: Cho dãy số (un):

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Khi đó số hạng thứ năm của dãy số là:

A. 11       B. 7

C. 9       D. 10

Quảng cáo

Câu 2: Cho dãy số un = 4n+n với mọi n≥1. Khi đó số hạng un+1 của dãy (un) là:

A. 4n + n + 1       B. 4n+1 + n

C. 4n + 1       D. 4n+1 + n + 1

Câu 3: Trong các dãy số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

có bao nhiêu dãy số bị chặn trên?

A. 1       B. 2       C. 3       D. 4

Câu 4: Gọi (un) và (vn) là hai cấp số cộng có công sai lần lượt là d1 và d2. Tổng của n số hạng đầu của mỗi cấp số cộng theo thứ tự là:

A. 71/78       B. 1       C. 5/6       D. 4/3v

Quảng cáo

Câu 5: Cho tam giác ABC có các cạnh tương ứng a,b,c. Biết A =90° và a,√(2/3)b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tìm số đo góc B.

A. 30°       B. 45°       C. 15°       D. 60°

Câu 6: Tìm m để phương trình x4-(3m+5) x2+(m+1)2=0 có bốn nghiệm lập thành một cấp số cộng.

A. m=1       B. m=5

C. m=3/2       D. m=25/4

Câu 7: Tính tổng :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 8: Giả sử các số 5x-y, 2x+3y, x+2y lập thành một cấp số cộng, còn các số (y+1)2, xy + 1 và (x-1)2 lập thành cấp số nhân. Hiệu của x, y dương bằng?

A. 1       B. 2       C. 5/3       D. 1/3

Câu 9: Từ o giờ đến 12 giờ trưa, đông dồ đánh bao nhiêu tiếng chuông nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và tiếng chuông bằng số giờ?

A. 76       B. 78       C. 80       D. 82

Câu 10: Giả sử a,b,c ,d lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức

(a-c)2+(b-c)2+(b-d)2-(a-d)2

A. 3       B. 2       C. 1       D. 0

Câu 11: Công bội nguyên dương của cấp số nhân (un) thoả mãn :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 3       B. 2       C. 1       D. 0

Câu 12: Tính tổng 8 số hạng đầu tiên của dãy số (an): an =2.3n

A. 19680       B. 6560

C. 9840       D. 35360

Câu 13: Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt của mỗi tầng bằng nửa diện tích của bề mặt của tầng ngay bên dưới và diện tích của bề mặt tầng một bằng nửa diện tích của đế tháp. Biết diện tích bề mặt đế tháp lá 12288m2. Diện tích bề nặt của tầng trên cùng là:

A. 24m2       B. 12m2

C. 6m2       D. 3m2

Hướng dẫn giải và Đáp án

12345 678910111213
A D B D D B C B B DBAC

Câu 1: A

Ta có u2=u1+1=2, u3=u2+2=4, u4=u3+3=7, u5=u4+4=11

Câu 2: D

Ta có un+1=4n+1+n+1

Quảng cáo

Câu 3: B

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 4: D

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 5: D

Theo tính chất cấp số nhân, Ta có: ac=2/3 b2. Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, Ta có: b=a.sinB, c=a.cosB. vậy Ta có

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 6: B

Giả sử 4 nghiệm phân biệt của phương trình là x1,x2,x3,x4.đặtx2=y≥0, ta được phương trình y2-(3m+5)y+(m+1)2=0(1)

Ta phải tìm m sao cho (1) có hai nghiệm dương phân biệt 0 < y1 < y2. Khi đó thì (1) có bốn nghiệm là: x1=-√(y2),x2=-√(y1,) x3=√(y1),x4=√(y2).

Theo đầu bài bốn nghiệm lập thành một cấp số cộng, nên x3+x1=2x2 và x4+x2=2x3

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 7: C

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 8: B

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 9: B

Số tiếng chuông đồng hồ bằng S=1+2+3+4+…+12=78 tiếng

Câu 10: D

Ta có A=(a-c)2+(b-c)2+(b-d)2-(a-d)2=(a-aq2 )2+(aq-aq2 )2+(aq-aq3)2-(a-aq3)2=0

Câu 11:

Câu 11: B

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 12: A

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 13: C

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11