40 câu trắc nghiệm Giới hạn của dãy số (phần 2 - Toán lớp 11 - có đáp án)40 câu trắc nghiệm Giới hạn của dãy số

Câu 19: Dãy nào sau đây có giưới hạn bằng 0?

A. (0,99)n       B. (-1,01)n

C. (1,01)n       D. (-2,001)n

Quảng cáo

Câu 20: Dãy nào sau đây không có giới hạn?

A. (0,99)n       B. (-1)n

C. (-0,98)n       D. (-0,89)n

Câu 21 : dãy nào sau đay có giới hạn bằng 0?

A. (5/4)n       B. (1/3)n

C. ((-π)/3)n       D. ((-4)/3)n

Câu 22:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. (-1)/5       B. (-1)/6

C. -1       D. 0

Quảng cáo

Câu 23:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 0       B. +∞       C. 3/4       D. 4/7

Câu 24: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 25: Trong các giưới hạn sau đây giới hạn nào bằng -1?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 26: Trong các giới hạn sau đây giới hạn nào là +∞?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 27:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. +∞       B. 10000       C. 5000       D. 1

Câu 28:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 29:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 4       B. 2       C. √2       D. 0

Câu 30: lim⁡(5n-4n3) bằng:

A. -∞       B. -4       C. 5       D. +∞

Quảng cáo

Câu 31: dãy số nào sau đây có giới hạn là +∞?

A. un= 6n2- 5n3       B. un=n2- 4n3

C. un= 7n2-n       D. un= 3n3-n4

Câu 32: Dãy nào sau đây có giưới hạn là -∞?

A. un=n4- 3n2       B. un= 5n3- 2n4

C. un= 3n2-n       D. un= -n2+4n3

Câu 33: Kết quả lim⁡(7n4+2n2-5n) bằng:

A. -∞       B. 4       C. 7       D. +∞

Câu 34: lim(-33 + 2n2 - 5) bằng :

A. -∞       B. -6       C. 7       D.+∞

Câu 35: lim⁡(√(n+7)-√n) bằng:

A. +∞       B. √7-1       C. 7/2       D. 0

Câu 36:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Khi đó n bằng:

A. +∞       B. 6       C. 3       D. 2

Câu 37: trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng 3?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 38:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. +∞       B. 4       C. 2       D. -1

Quảng cáo

Câu 39:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 2/5       B. 1/7       C. 0       D. 1

Câu 40:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 1       B. 3/2       C. 2       D. +∞

Câu 41: Tổng của cấp số nhân vô hạn:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 1/3       B. (-1)/3       C. -2/3       D. -1

Câu 42: Tổng của cấp số nhân vô hạn:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 1/4       B. 1/2       C. 3/4       D. 4

Hướng dẫn giải và Đáp án

192021222324
A B B D CD
252627282930
B C C AB A
313233343536
C B D A D C
373839404142
C B D AB A

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11