Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11 chương 3Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11 chương 3

Câu 1. Cho các dãy số sau:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. (1) dãy đơn điệu tăng; (2) là dãy đơn điệu giảm; (3) là dãy đơn điệu tăng;(4) là dãy đơn điệu tăng

B. (1) dãy đơn điệu tăng; (2) là dãy đơn điệu giảm; (3) là dãy đơn điệu tăng;(4) là dãy không đơn điệu

Quảng cáo

C. (1) dãy đơn điệu tăng; (2) là dãy đơn điệu tăng; (3) là dãy không đơn điệu ;(4) là dãy không đơn điệu

D. Đáp án khác

Câu 2. Công sai của cấp số cộng (un) thoả mãn:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 3       B. 2       C. 1       D. 0

Câu 3. Tìm tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân, biết

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 36       B. 90       C. 27       D. 93

Câu 4. Cho dãy số (un) :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Khi đó số hạng thứ 10 của dãy số là:

A. 41       B. 51       C. 81       D. 91

Quảng cáo

Câu 5. Giá tiền công khoan giếng ở cơ sở B được tính như sau: giá của mét khoan đầu tiên là 6000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 7% so với giá của mét khoan ngay trước đó. Vậy muốn khoan 20 mét thì tốn bao nhiêu tiền (tính bằng đồng)?

A. 256789       B. 325980

C. 245973       D. 121986

Câu 6. Tìm công sai dương của cấp số cộng ba số hạng, biết tổng của chúng bằng 9 và tổng bình phương bằng 125.

A. 7       B. 8       C. 9       D. 10

Câu 7. Cho các dãy số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Trong các dãy số trên có bao nhiêu dãy bị chặn trên?

A. 1       B. 2       C. 3       D. 4

Câu 8. Một cấp số nhân dương có 4 số hạng, công bội q bằng 1/4 lần số hạng thứ nhất, tổng của hai số hạng đầu bằng 24. Tìm tích các số hạng cấp số nhân đó?

A. 2             B. 1

C. 4096       D. 262144

Câu 9. Cho dãy số (un ):

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Khi đó số hạng thứ 5 của dãy số là:

A. 11       B. 7       C. 9       D. 10

Câu 10. Cho dãy số un=4n+n với mọi n≥1. Khi đó số hạng un+1 của dãy là:

A. un=6n+1       B. un=2-(-5)n

C. un=6n2+1       D. un=(13n+1)/(n+1)

Quảng cáo

Câu 12. Cho bốn số nguyên biết rằng ba số hạng đầu lập thành mọt cấp số nhân, ba số hạng sau lập thành một cấp số cộng. Tổng của hai số hạng đầu và cuối bằng 14, còn tổng hai số ở giữa bằng 12. Tổng của bốn số nguyên đó là?

A. 20       B. 22       C. 24       D. 26

Câu 13. Một người gửi một triệu đồng với lãi suất 0,65%/tháng. Só tiền có được sau 2 năm (xấp xỉ) là:

A. 1168236,3 đồng       B. 1006542,5 đồng

C. 1168256,3 đồng       D. 1268236,3 đông

Hướng dẫn giải và Đáp án

12345 678910111213
C A D D C A A D A D B D A

Câu 1: C

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 3: D

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 4: D

Ta có dãy (un) là cấp số cộng có công sai d=10 → u10=u1+9d=91

Câu 5: C

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 6: A

Gọi d là công sai. Ba số phải tìm là: (x-d); x; (x+d). Ta có hệ phương trình

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 7: A

Trong bốn dãy số chỉ có yn=n/(n+1) < 1 nên có 1 dãy bị chặn trên

Câu 8: D

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 9: A

Ta có u2=u1+1=2, u3=u2+2=4, u4=u3+3=7, u5=u4+4=11

Câu 10: D

Ta có un+1= 4n+1+n+1

Câu 11: B

Ta có 2-(-5)n+2=-4(2-(-5)n+1 )+5(2-(-5)n ) → un=2-(-5)n

Câu 12: D

Gọi 4 số phải tìm là a1, a2, a3, a4. Theo đầu bài Ta có hệ:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Giải các hệ phương trình Ta có kết quả a1=2, a2=4, a3=8 và a4=12

Câu 13: A

Số tiền là 1000000*(1+0,0065)24≈ 1168236,3

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11