Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2 năm 2023 (có đáp án)

Lời giải sgk Địa Lí 11 Bài 6:

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2 năm 2023 (có đáp án)

Để giúp học sinh lớp 11 có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Địa Lí 11 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Câu 1: Ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì là?

A. Nông nghiệp.

B. Ngư nghiệp.

C. Tiểu thủ công nghiệp.

D. Công nghiệp

Đáp án:

Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Ngành công nghiệp khai khoáng của Hoa Kì đứng đầu thế giới về khai thác?

A. Vàng, bạc.

B. Đồng, chì.

C. Phốt phát, môlipđen.

D. Dầu mỏ

Đáp án:

Công nghiệp khai khoáng Hoa Kì đứng đầu thế giới về khai khoáng phốt phát và môlipđen.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 3: Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu công nghiệp của Hoa Kì là sản phẩm của ngành?

A. Công nghiệp khai khoáng.

B. Công nghiệp dệt – may.

C. Công nghiệp chế biến.

D. Công nghiệp điện lực.

Đáp án:

Công nghiệp chế biến chiếm 84% giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kì.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Hiện nay, sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ đang mở rộng xuống vùng?

A. Phía Tây Bắc và ven Thái Bình Dương.

B. Phía Nam và ven Thái Bình Dương.

C. Phía Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô.

D. Ven Thái Bình Dương và ven vịnh Mê-hi-cô.

Đáp án:

Trước đây công nghiệp Hoa Kì tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống; hiện nay mở rộng xuống phía nam và Thái Bình Dương với các ngành hiện đại.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Cơ cấu nông nghiệp Hoa Kì đang chuyển dịch theo hướng?

A. Giảm tỷ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

B. Tăng tỷ trọng hoạt động thuần nông, giảm tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

C. Tăng tỉ trọng cây lương thực, hoa màu; giảm tỉ trọng cây công nghiệp.

D. Giữ nguyên tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

Đáp án:

Cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 6: Ngành nào sau đây hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu lớn và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì?

A. Ngân hàng và tài chính.

B. Du lịch và thương mại.

C. Hàng không và viễn thông.

D. Vận tải biển và du lịch.

Đáp án:

Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Nhận xét đúng về các nguồn năng lượng của công nghiệp điện lực Hoa Kì là?

A. Chỉ gồm năng lượng thủy điện và nhiệt điện.

B. Đa dạng từ nhiệt điện, điện nguyên tử, thủy điện, địa nhiệt, gió, mặt trời.

C. Gồm năng lượng điện nguyên tử, thủy điện, nhiệt điện.

D. Chỉ phát triển điện nguyên tử và thủy điện.

Đáp án:

Công nghiệp điện lực Hoa Kì phát triển đa dạng từ nhiệt điện đến điện nguyên tử, thủy điện, điện địa nhiệt, điện từ gió, điện mặt trời.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Các ngành hàng không – vũ trụ, hóa dầu, công nghệ thông tin phân bố tập trung ở khu vực nào của Hoa Kì?

A. Vùng núi Cooc-đi-e và ven Ngũ Hồ.

B. Phía nam và vùng Trung tâm.

C. Ven Thái Bình Dương và phía nam.

D. Vùng Đông Bắc và ven Ngũ Hồ.

Đáp án:

Hiện nay công nghiệp Hoa Kì mở rộng xuống phía nam và Thái Bình Dương với các ngành hiện đại: hàng không – vũ trụ, hóa dầu, công nghệ thông tin.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 9: Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay?

A. Dịch vụ là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì.

B. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.

C. Hoạt động dịch vụ chủ yếu là du lịch.

D. Hoạt động dịch vụ rất đa dạng.

Đáp án:

- Ngành dịch vụ Hoa Kì chiếm tỉ trọng cao 79.4% GDP (năm 2004) => dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất và là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì

=> nhận xét A, B đúng.

- Dịch vụ phát triển đa dạng: gồm ngoại thương, giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, du lịch, thông tin liên lạc, du lịch

=> Nhận xét C không đúng, nhận xét D đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Sự thay đổi trong phân bố sản xuất nông nghiệp của Hoa Kỳ được thể hiện?

A. Đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ.

B. Hình thành các vùng chuyên canh.

C. Sản xuất nông sản phục vụ nhu cầu trong nước.

D. Chỉ sản xuất 1 loại nông sản nhất định

Đáp án:

Phân bố sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kì đã thay đổi theo hướng: đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ. Các vành đai chuyên canh trước kia như: vành đai lúa mì, vành đai rau, vành đai nuôi bò sữa... đã chuyển thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không phải là của nền nông nghiệp Hoa Kì hiện nay?

A. Có tính chuyên môn hóa cao.

B. Có trình độ khoa học kĩ thuật cao.

C. Đồn điền là hình thức sản xuất chủ yếu.

D. Gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ

Đáp án:

Nông nghiệp Hoa Kì đứng hàng đầu thế giới.

- Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp có tính chuyên môn hóa cao, trình độ kĩ thuật cao đem lại năng suất chất lượng lớn (Hoa Kì là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới).

- Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến -> gắn công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

=> Nhận xét A, B, D đúng.

- Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là trang trại: số lượng giảm dần nhưng diện tích trung bình trang trại tăng.

=> Nhận xét: Đồn điền là hình thức sản xuất chủ yếu -> Không đúng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Vùng “Vành đai mặt trời” của Hoa Kỳ hiện nay là?

A. Vùng phía Tây và Nam.

B. Vùng Trung Tâm.

C. Vùng phía Đông Bắc.

D. Dọc biên giới Canada.

Đáp án:

Hiện nay, vùng phía Tây và phía Nam của Hoa Kì là khu vực công nghiệp phát triển năng động nhất của Hoa Kì. Cùng với dòng dịch chuyển vốn, khoa học kĩ thuật hiện đại xuống phía nam và phía tây, khu vực này là nơi tập trung các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì: hàng không- vũ trụ, điện tử, hóa dầu, công nghệ thông tin…

=> Vùng này còn được gọi tên là “ Vành đai Mặt Trời” của Hoa Kì.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Miền Đông Bắc Hoa Kỳ sớm trở thành cái nôi của ngành công nghiệp Hoa Kỳ là nhờ có?

A. Đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu.

B. Dầu mỏ, khí đốt phong phú.

C. Nguồn than, sắt, thủy điện phong phú.

D. Giao thông vận tải phát triển

Đáp án:

Miền Đông Bắc Hoa Kì có nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có (than, sắt) thuận lợi cho phát triển công nghiệp luyện kim, cơ khí; sông ngòi có giá trị thủy điện lớn -> công nghiệp thủy điện.

=> Vùng sớm trở thành cái nôi của công nghiệp Hoa Kì.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995 - 2004 (Đơn vị %)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2 năm 2023 (có đáp án)

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kì năm 1995 và  năm 2004 là?

A. Miền.

B. Tròn.

C. Đường.

D. Cột chồng.

Đáp án:

- Đề bài yêu cầu: thể hiện quy mô và cơ cấu, trong 2 năm: 1995 và 2004

=> Sử dụng kĩ năng nhận dạng biểu đồ: biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì trong năm 1995 và 2004 là: biểu đồ tròn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Cho bảng số liệu:

Tỉ trọng cơ cấu các ngành công nghiệp Hoa Kì giai đoạn 1990 – 2010 (Đơn vị: %)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2 năm 2023 (có đáp án)

Nhận xét nào sau đây không chính xác?

A. Ngành nông – lâm – ngư nghiệp luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất và có xu hướng giảm.

B. Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao và có xu hướng tăng.

C. Ngành dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao nhất và có xu hướng tăng.

D. Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao và có xu hướng giảm dần.

Đáp án:

Nhận xét

- Ngành nông – lâm – ngư nghiệp luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất và có xu hướng giảm (2,1% xuống 0,9%) => Nhận xét A đúng

- Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao và "có xu hướng giảm" (27,6% xuống 19,8%)

=>+Nhận xét B: Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao và "có xu hướng tăng" là không đúng.

+ Nhận xét D đúng

- Ngành dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao nhất và có xu hướng tăng (70,3% lên 79,3%) => nhận xét C đúng.

Đáp án cần chọn là: B

Bài giảng: Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì - Kinh tế Hoa Kì - Cô Vũ Thị Hiên (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 11 có đáp án khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên