Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệpBài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Câu 1: Trong những năm qua, nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng:

Quảng cáo

A. Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng

B. Tỉ trọng ngành trồng trọt tăng, tỉ trọng ngành chăn nuôi giảm

C. Tỉ trọng ngành trồng trọt và tỉ trọng ngành chăn nuôi cùng tăng

D. Tỉ trọng ngành trồng trọt và tỉ trọng ngành chăn nuôi cung giảm

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 2: Từ năm 1990 đến năm 2005, trong ngành trồng trọt hai nhóm cây trồng có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao nhất là

A. Cây công nghiệp, cây rau đậu

B. Cây lương thực, cây công nghiệp

C. Cây rau đạu, cây ăn quả

D. Cây lương thực, cây ăn quả

Đáp án: A

Câu 3: Lương thực là mối quan tâm thường xuyên của Nhà nước ta vì:

A. Điều kiện tự nhiên của nước ta không phù hợp cho sản xuất lương thực

B. Nhằm đáp ứng nhu cầu của đời sống, sản xuất và xuất khẩu

Quảng cáo

C. Do thiếu lao động trong sản xuất lương

D. Do phần lớn diện tích nước ta là đồng bằng

Đáp án: B

Câu 4: Những thành tựu quan trọng nhất của sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua là:

A. Bước đầu hình thành các vùng trọng điểm sản xuất lương thực hàng hóa

B. Sản lượng tăng nhanh, đáp ứng vừa đủ cho nhu cầu của hơn 90 triệu dân

C. Diện tích tăng nhanh, cơ cấu mùa vụ có nhiều thay đổi

D. Đảm bảo nhu cầu trong nước và trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 5 : Việc mở rộng diện tích đất trồng cây lương thực của nước at trong giai đoạn 1990 đến năm 2005 diễn ra chủ yếu ỏ:

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Các đồng bằng duyên hải miền Trung

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Miền núi và trung du

Đáp án: C

Câu 6: Để tăng sản lượng lương thực ở nước ta, biện pháp quan trọng nhất là

A. Đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất

B. Mở rộng diện tích đất trồng cây lương thực

C. Đẩy mạnh khai hoang, phục hóa ở miền núi

D. Kêu gọi đầu tư nước ngoài vào sản xuất nông nghiệp

Đáp án: A

Câu 7: Các vùng trọng điểm sản xuất lương thực của nước ta hiện nay là

A. Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ

B. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên

D. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án: D

Câu 8: Trong những năm qua, sản lựng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là do

A. Tăng diện tích canh tác

B. Tăng năng suất cây trồng

C. Đẩy mạnh khai hoang phục hóa

D. Tăng số lượng lao động trong ngành trồng lúa

Đáp án: B

Câu 9: Vùng Đông bằng sông Cửu Long có sản lượng lương tực lớn hơn vùng Đồng bằng sông Hồng là do

A. Có năng suất lúa cao hơn

B. Có diện tích trồng cây lương thực lớn

C. Có truyền thống trồng cây lương thực lâu đời hơn

D. Có trình độ thâm canh cao hơn

Đáp án: B

Câu 10: Các loại cây công nghiệp thường được trồng ở vùng đồng bằng là

A. Cói, đay, mái, lạc, đậu tương

B. Mía, lạc đậu tương, chè, thuốc lá

C. Mía lạc, đậu tường, điều, hồ tiêu

D. Điều, hồ tiêu, dâu tằm, bông

Đáp án: A

Câu 11: Ở nước ta, cây công nghiệp lâu năm được trồng chủ yếu ở miền núi avf trung du là do khu vực này có

A. Địa hình, đát đai phù hợp

B. Cơ sở hạ tầng kĩ thuật hiện đại’

C. Nguồn lao động dồi dào, kĩ thuật cao

D. Thị trường tiêu thụ lớn, ổn định

Đáp án: A

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A A B D C A
Câu 7 8 9 10 11
Đáp án D B B A A

Tham khảo các bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 12 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí 12 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức cho kì thi THPT Quốc Gia.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Các loạt bài lớp 12 khác