Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (tiếp)Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (tiếp)

Câu 11: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, trung tâm có ý nghĩa vùng, trung tâm có ý nghĩa địa phương là dựa vào

Quảng cáo

A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp

B. Diện tích của trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp

D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Đáp án: D

Câu 12: Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia ở nước ta gồm:

A. Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh

Quảng cáo

B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ

C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

D. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Đáp án: D

Câu 13: Trung tâm nào dưới đây không phải là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta ?

A. Đà Nẵng      B. Thủ Dầu Một

C. Hải Phòng      D. Vũng Tàu

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 14: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm rất lớn, trung tâm lớn, trung tâm trung bình là dựa vào

A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp

B. Diện tích của trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp

D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Đáp án: C

Câu 15: Căn cứ vào giá trị sản xuất, Hà Nội được xếp là:

A. Trung tâm công nghiệp rất lớn

B. Trung tâm công nghiệp lớn

C. Trung tâm công nghiệp trung bình

D. Trung tâm công nghiệp nhỏ

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 16: Có diện tích bao gồm nhiều tỉnh và thành phố là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp      B. Khu công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp      D. Vùng công nghiệp

Đáp án: D

Câu 17: Hiện nay nước ta được phân thành mấy vùng công nghiệp?

A. 3        B. 6        C. 7        D. 8

Đáp án: B

Câu 18: Vùng công nghiệp có số tỉnh ít nhất?

A. Vùng 1        B. Vùng 2        C. Vùng 3        D. Vùng 4

Đáp án: D

Câu 19: Vùng công nghiệp có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là

A. Vùng 1      B. Vùng 2

C. Vùng 5      D. Vùng 6

Đáp án: C

Câu 20 : so với ranh giới của các vùng kinh tế, ranh giới vùng công nghiệp không có sự thay đổi là :

A. Vùng 1      B. Vùng 2

C. Vùng 5       D. Vùng 6

Đáp án: D

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án D D A C B
Câu 16 17 18 19 20
Đáp án D B D C D

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 12 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí 12 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức cho kì thi THPT Quốc Gia.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Các loạt bài lớp 12 khác