29 câu trắc nghiệm Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng có đáp án (phần 2)29 câu trắc nghiệm Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng có đáp án (phần 2)

Câu 16: Có ít nhất bao nhiêu điểm không cùng thuộc một mặt phẳng?

Quảng cáo

   A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

Đáp án: D

Câu 17: 11. Trong các hình sau, hình nào là hình chóp.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   A. Hình 1,2 và 4      B. hình 2 và 4

   C. hình 2 và 3      D. tất cả các hình trên.

Đáp án: B

Câu 18: 12. Cho hình chóp S.ABCDE, phát biểu nào sau đây là đúng.

   A. Điểm B thuộc mặt phẳng (SED)

   B. Điểm E thuộc mặt phẳng (SAB)

   C. Điểm D thuộc mặt phẳng (SBC)

   D. Điểm B thuộc mặt phẳng (SAB)

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: D

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   A. Hình 1 và hình 4 là các hình chóp tứ giác

   B. Hình 2 và hình 4 là các hình chóp tam giác

   C. Hình 1,2,3 là các hình chóp

   D. Hình 3,4 không phải là hình chóp.

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 20: Cho hình chóp S.ABCDE, phát biều nào sau đây là đúng?

   A. SE và AB cắt nhau

   B. Đường thẳng SB nằm trong mặt phẳng SED

   C. (SAE) và (SBC) có một điểm chung duy nhất

   D. SD và BC chéo nhau.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: D

Câu 21: 15. Cho hình chóp O.ABC, A’ là trung điểm của OA, B’, C’ tương ứng thuộc các cạnh OB, OC và không phải là trung điểm của các cạnh này. Phát biểu nào sau đây là đúng?

   A. Đường thẳng AC và A’C’ căt nhau.

   B. Đường thẳng OA và C’B’ cắt nhau.

   C. Hai đường thẳng AC và A’C’ cắt nhau tại một điểm thuộc (ABO)

   D. Hai đường thẳng CB và C’B’ cắt nhau tại một điểm thuộc (OAB)

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: A

   C’ không là trung điểm của OC nên A’C’ không song song với AC, do đó AC và A’C’ cắt nhau; Phương án D sai vì CB, C’B’ có thể song song.

Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD, M là điểm nằm trong tam giác SAD. Phát biểu nào sau đây là đúng?

   A. Giao điểm của (SMC) với BD là giao điểm của CN với BD, trong đó N là giao điểm của SM và AD.

   B. Giao điểm của (SAC) với BD là giao điểm của SA và BD

   C. Giao điểm của (SAB) với CM là giao điểm của SA và CM

   D. Đường thẳng DM không cắt mặt phẳng (SBC)

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: A

Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD, các điểm A’, B’, C’ lần lượt thuộc các cạnh SA, SB, SC. Phát biểu nào sau đây là đúng?

   A. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tam giác A’B’C’

   B. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A’B’C’D’ với D’ là giao điểm của B’I với SD, trong đó I là giao điểm của A’C’ với SO, O là giao điểm của AC và BD

   C. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác SA’B’C’

   D. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A’B’C’D

Đáp án: B

Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình bình hành ABCD, các điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh AB, SC. Phát biều nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

   A. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với BD. 

   B. Đường thẳng MN không cắt mặt phẳng (SBD)

   C. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với SI, trong đó I là giao điểm của CM với BD

   D. Giao điểm của MN với (SBD) là M.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: C

Câu 25: Cho hình chóp S. ABCD, đáy là hình bình hành ABCD, các điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh AB, SC. Phát biều nào sau đây là đúng?

   A. Thiết diện của (MND) với hình chóp là tam giác MND

   B. Thiết diện của (MND) với hình chóp là tứ giác NDMK, với K là giao điểm của SB với NI, I là giao điểm của MD với BC

   C. Thiết diện của (MND) với hình chóp là tứ giác NDMB

   D. Thiết diện của (MND) với hình chóp là tam giác NDB.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: B

Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thang ABCD, AD // BC và AD > BC, A’ là trung điểm của SA, B’ thuộc cạnh SB và không phải là trung điểm của SB. Phát biểu nào sau đây là đúng?

   A. Thiết diện của mặt phẳng (A’B’C) với hình chóp S.ABCD là tam giác A’B’C.

   B. Thiết diện của mặt phẳng (A’B’C) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A’BCD

   C. Thiết diện của mặt phẳng (A’B’C) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A’B’CA

   D. Thiết diện của mặt phẳng (A’B’C) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A’B’CD

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: D

Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thang ABCD, AD // BC và AD > BC, A’ là trung điểm của SA, B’ thuộc cạnh SB và không phải là trung điểm của SB. Phát biểu nào sau đây là đúng?

   A. Ba đường thẳng A’B’, AB, CD đồng quy

   B. Ba đường thẳng A’B’, AB, CD đồng quy hoặc đôi một song song

   C. Trong ba đường thẳng A’B’, AB, CD có hai đường thẳng không thể cùng thuộc một măt phẳng.

   D. Ba đường thẳng A’B’, AB, CD đồng quy tại điểm thuộc mặt phẳng (SBC).

Đáp án: A

Câu 28: Cho ba đường thẳng a, b, c đôi một cắt nhau và không đồng phẳng. số giao điểm của ba đường thẳng là:

   A. 3      B. 6      C. 1      D. kết quả khác

Đáp án: C

Câu 29: Thiết diện của mặt phẳng với tứ diện

   A. Tam giác hoặc tứ giác

   B. Luôn là một tứ giác

   C. Luôn là một tam giác

   D. Tam giác hoặc tứ giác hoặc ngũ giác

Đáp án: A

Tham khảo các bài giải Bài tập trắc nghiệm Hình Học 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.