Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 2 (có đáp án): Ấn Độ (phần 4)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 2 (có đáp án): Ấn Độ (phần 4)

Câu 32. Các nước tư bản phương Tây, chủ yếu là Anh và Pháp, đua tranh xâm lược Ấn Độ khi

Quảng cáo

A. cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.

B. Ấn Độ bị thực dân phương Tây nhòm ngó từ trước.

C. Anh và Pháp chuyển sang chủ nghĩa đế quốc.

D. mâu thuẫn trong nội bộ Ấn Độ diễn ra.

Đáp án: A

Câu 33. Đến giữa thế kỉ XVIII, đất nước Ấn Độ bị

A. thực dân phương Tây xâm lược.

B. thực dân Anh xâm lược và đặt ách cai trị.

C. thực dân Pháp cai trị.

D. thực dân Anh và Pháp xâm lược và cai trị.

Đáp án: B

Câu 34. Chính phủ Anh thực hiện chính sách cai trị Ấn Độ theo kiểu

A. thực dân mới.     B. thực dân cũ.

C. thực dân nô dịch.     D. thực dân đồng hoá.

Đáp án: B

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 35. Trong 20 năm đầu (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng

A. biện pháp cải cách ôn hòa.

B. phương pháp ôn hòa.

C. phương pháp đấu tranh bằng bạo lực.

D. phương pháp đấu tranh chính trị.

Đáp án: B

Câu 36. Phái dân chủ cấp tiến ở Ấn Độ phản đối thái độ thỏa hiệp của phái “ôn hoà” đòi hỏi phải có thái độ như thế nào đối với thực dân Anh?

A. Kiên quyết đấu tranh chống thực dân Anh.

B. Đấu tranh chống thực dân Anh và Đảng Quốc đại.

C. Phải hành động bằng vũ trang để chống thực dân Anh.

D. Hợp tác với thực dân Anh để chống phái “ôn hoà”.

Đáp án: A

Câu 37. Đảng Quốc đại là đảng của giai cấp nào ở Ấn Độ?

A. Tư sản.     B. Tiểu tư sản.

C. Vô sản.     D. Phong kiến.

Đáp án: A

Câu 38. Nguyên nhân thất bại của cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ là

A. Đảng Quốc đại thiếu quyết liệt trong các phong trào đấu tranh.

B. Đảng Quốc đại chưa đoàn kết được nhân dân.

C. do chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hoá trong nội bộ Đảng Quốc đại.

D. sự chênh lệch về lực lượng giữa thực dân Anh và lực lượng đấu tranh.

Đáp án: B

Câu 39. Đến giữa thế kỉ XVIII, trong hệ thống thuộc địa của Anh, thuộc địa nào được xếp hạng quan trong bậc nhất?

A. Malaixia.     B. Miến Điện.

C. Ấn Độ.     D. Trung Quốc.

Đáp án: C

Câu 40. Sự kiện đánh dấu giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị là

A. Đảng Quốc dân Đại hội (Quốc đại) thành lập.

B. Đảng Quốc đại trở thành đảng cầm quyền.

C. Đảng Quốc đại đứng ra lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân Anh.

D. giai cấp tư sản đã trở thành lực lượng chính trong xã hội.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 41. Trong khi Đảng Quốc đại chủ trương đấu tranh ôn hòa, phái nào đã phản đối thái độ thỏa hiệp của phái “ôn hoà”, đòi hỏi có thái độ kiên quyết chống Anh?

A. Phái hành động.

B. Phái bạo lực.

C. Phái dân chủ cấp tiến.

D. Phái dân tộc cực đoan.

Đáp án: C

Câu 42. B. Ti-lắc chủ trương phát động nhân dân lật đổ ách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ nhằm

A. giải phóng dân tộc Ấn Độ.

B. xây dựng một quốc gia độc lập dân chủ ở Ấn Độ.

C. đưa Ấn Độ thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh.

D. xây dựng Ấn Độ thành một quốc gia trung lập.

Đáp án: B

Câu 43. Thực dân Anh đã thi hành chính sách nhượng bộ tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến ở Ẩn Độ nhằm

A. xoa dịu tinh thần đấu tranh của họ.

B. cấu kết với họ để đàn áp nhân dân Ấn Độ.

C. làm chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình.

D. biến họ thành tay sai đắc lực cho mình.

Đáp án: C

Câu 44. Lợi dụng cơ hội nào các nước phương Tây đua tranh xâm lược Ấn Độ?

A. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.

B. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho Ấn Độ suy yếu.

C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ.

D. Kinh tế và văn hoá Ấn Độ bị suy thoái.

Đáp án: A

Câu 45. Cuộc chiến tranh giữa hai nước nào trong những năm 1746 - 1763 ngay trên đất nước Ấn Độ?

A. Anh và Mĩ.     C. Anh và Nhật.

B. Anh và Pháp.     D. Trung Quốc và Pháp.

Đáp án: B

Câu 46. Khẩu hiệu “Ấn Độ của người Ấn Độ” xuất hiện trong cuộc đấu tranh nào?

A. Phong trào đấu tranh đòi thả Ti-lắc.

B. Khởi nghĩ Xi-pay.

C. Phong trào đấu tranh chống đạo luật chia cắt Ben-gan.

D. Phong trào đấu tranh ôn hòa.

Đáp án: C

Câu 47. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Quốc đại ở Ấn Độ là

A. đánh dấu sự thắng lợi của giai cấp tư sản Ấn Độ trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

B. đánh dấu một giai đoạn mới - giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.

C. đánh dấu bước ngoặt phong trào đấu tranh chống thực dân Anh đòi độc lập dân tộc ở Ấn Độ.

D. đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ.

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa