Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 3 (có đáp án): Trung Quốc (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 3 (có đáp án): Trung Quốc (phần 1)

Câu 1. Từ thế kỉ XVIII, nhất là sang thế kỉ XIX, Trung Quốc đứng trước nguy cơ trở thành

Quảng cáo

A. “sân sau” của các nước đế quốc

B. “ván bài” trao đổi giữa các nước đế quốc

C. “quân cờ” cho các nước đế quốc điều khiển

D. “miếng mồi” cho các nước đế quốc phân chia, xâu xé

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 12 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Yếu tố nào giúp các nước đế quốc xâu xé được Trung Quốc?

A. Phong trào bãi công của công nhân lan rộng khắp cả nước

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

B. Thái độ thỏa hiệp của giai cấp tư sản

C. Thái độ thỏa hiệp của triều đình Mãn Thanh

D. Phong trào nông dân chống phong kiến bùng nổ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Với hiệp ước Nam Kinh, Trung Quốc đã trở thành một nước

A. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến

B. Thuộc địa, nửa phong kiến

C. Phong kiến quân phiệt

D. Phong kiến độc lập

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến của nhân dân Trung Quốc bắt đầu từ

Quảng cáo

A. Đầu thế kỉ XIX       B. Giữa thế kỉ XIX

C. Cuối thế kỉ XIX       D. Đầu thế kỉ XX

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Chiến tranh thuốc phiện năm 1840 – 1842 là cuộc chiến tranh giữa

A. Pháp và Trung Quốc       B. Anh và Trung Quốc

C. Anh và Pháp       D. Đức và Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là

A. Trần Thắng B.       Ngô Quảng

C. Hồng Tú Toàn       D. Chu Nguyên Chương

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra tại

A. Kim Điền (Quảng Tây)       B. Dương Tử (Quảng Đông)

C. Mãn Châu (vùng Đông Bắc)       D. Nam Kinh (Quảng Đông)

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là

A. Xây dựng được chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh)

B. Buộc các nước đế quốc phải thu hẹp vùng chiếm đóng

C. Xóa bỏ sự tồn tại của chế độ phong kiến

D. Mở rộng căn cứ khởi nghĩa ra khắp cả nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Chính sách tiến bộ nhất của chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh) là

A. Thực hiện chính sách bình quân ruộng đất, bình quyền nam nữ

B. Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến

C. Xóa bỏ mọi loại thuế khóa cho nhân dân

D. Thực hiện các quyền ự do dân chủ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

A. Hồng Tú Toàn và Lương Khải Siêu

B. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu

C. Từ Hi Thái hậu và Khang Hữu Vi

D. Khang Hữu Vi và Tôn Trung Sơn

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa