Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 8 (có đáp án): Ôn tập lịch sử thế giới cận đạiTrắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 8 (có đáp án): Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Câu 1. Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập là

Quảng cáo

A. Cách mạng Anh thế kỉ XVII

B. Cải cách nông nô ở Nga ( 1860 – 1861)

C. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII

D. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 bài 33 Trang 167 SGK Lịch sử 10 cơ bản

Câu 2. Cuộc cách mạng tư sản dưới sự lãnh đạo của liên minh giữa tư sản với quý tộc mới là

A. Cách mạng Anh thế kỉ XVII

B. Cải cách nông nô ở Nga (1860 – 1861)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

C. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII

D. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 bài 29 Trang 144 SGK Lịch sử 10 cơ bản

Câu 3. Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc vận động thống nhất đất nước là

A. Cách mạng Nga 1905 – 1907

B. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII

C. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

D. Cách mạng Đức, Italia cuối thế kỉ XIX

Đáp án: D

Giải thích: Mục II bài 31 Trang 153 SGK Lịch sử 10 cơ bản

Câu 4. Cuộc cách mạng tư sản nào được coi là “Đại cách mạng”?

A. Cách mạng Nga 1905- 1907

B. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVII

Quảng cáo

C. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

D. Cách mạng Đức, Italia cuối thế kỉ XIX

Đáp án: C

Giải thích: Mục bài 33 Trang 163 SGK Lịch sử 10 cơ bản

Câu 5. Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là

A. Tấn công vào giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp tư sản

B. Lật đổ giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp nông dân và nhân dân lao động

C. Đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, thiết lập chính quyền nhà nước của giai cấp tư sản và nông dân

D. Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa

Đáp án: D

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 6. Chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn ự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền vào thời gian nào?

A. Giữa thế kỉ XIX

B. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

C. Những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

D. Đầu thế kỉ XX

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 bài 34 Trang 172 SGK Lịch sử 10 cơ bản

Câu 7. Một điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản khi chuyển sang giai đoạn độc quyền là

A. Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài

B. Thành lập nhiều tổ chức độc quyền xuyên quốc gia

C. Hợp tác với các nước, các khu vực trên thế giới

D. Đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa

Đáp án: D

Giải thích: Mục bài 35 Trang 174 SGK Lịch sử 10 cơ bản

Câu 8. Mâu thuẫn sâu sắc giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản đã dẫn đến cuộc đấu tranh của

A. Công nhân chống ách áp bức bóc lột, đòi cải thiện đời sống

B. Vô sản chống tư sản

C. Công nhân và nông dân chống tư sản

D. Các tầng lớp nhân dân chống tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Mục bài 36 Trang 183 SGK Lịch sử 10 cơ bản

Câu 9. Cơ sở dẫn tới sự ra đời của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là

A. Lí luận của chủ nghĩa Mác

B. Vai trò to lớn của Mác và Ăngghen

C. Thực tiến phong trào đấu tranh của công nhân

D. Sự phát triển phong trào đấy tranh của giai cấp vô sản

Đáp án: D

Giải thích: Mục bài 37 Trang 188 SGK Lịch sử 10 cơ bản

Câu 10. Người sáng lập học thuyếtchủ nghĩa xã hội khoa học là

A. Mác và Lênin B. Mác và Ăngghen

C. Ăngghen và Lênin D. Ăngghen và Đimitơrốp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 bài 37 Trang 188 SGK Lịch sử 10 cơ bản

Câu 11. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời vào năm

A. 1846 B. 1848

C. 1887 D. 1889

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 bài 37 Trang 190 SGK Lịch sử 10 cơ bản

Câu 12. Để giải quyết những mâu thuẫn xung quanh vấn đề thuộc địa, các nước đế quốc đã

A. Tấn công nước Nga

B. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị

C. Đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân trong nước

D. Gây ra cuộc chiến tranh thế giới để chia lại thị trường, thuộc địa

Đáp án: D

Giải thích: Mục I Trang 31 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa