Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 10 (có đáp án): Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 10 (có đáp án): Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (phần 1)

Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

Quảng cáo

A. Tình hình chính trị không ổn định

B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng

C. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài

D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Tháng 3 – 1921 Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

A. Cải cách ruộng đất

B. Chính sách cộng sản thời chiến

C. Chính sách kinh tế mới

D. Hợp tác hóa nông nghiệp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Người đề xướng chính sách đó là

A. Xtalin       B. Khơrútxốp

C. Lênin       D. Đimitơrốp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. “NEP” là cụm từ viết tắt của

A. Chính sách kinh tế mới

B. Chính sách cộng sản thời chiến

Quảng cáo

C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

D. Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1925 – 1941

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách

A. Công nghiệp       B. Nông nghiệp

C. Du lịch       D. Thương nghiệp và tiền tệ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản/

Câu 6. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?

A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực

B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước

C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền

D. Cơ giới hóa nông nghiệp

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?

A. Cho phép tư nhân lập xí nghiệp nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước.

B. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

C. Thành lập Ban quản lí dự án các khu công nghiệp nặng.

D. Nhà nước khôi phục phát triển công nghiệp nặng.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ

A. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp

B. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn

C. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch oán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương

D. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao hông vận tải, ngân hàng, ngoại thương

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?

A. Cho phép mở lại các chợ

B. Đánh thuế lưu thông hàng hóa

C. Cho phép tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi

D. Khôi phục, đẩy mạnh mối quan hệ trao đổi giữa thành thị và nông thôn

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Dựa vào bảng thống kê sau về sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921-1923)

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án

Hãy lựa chọn nhận xét đúng nhất về kết quả thực hiện Chính sách kinh tế mới ở nước Nga.

A. Một số ngành kinh tế có bước phát triển mạnh.

B. Chỉ tập trung phát triển vào một số ngành kinh tế.

C. Sự phát triển giữa các ngành kinh tế không đồng đều.

D. Nền kinh tế quốc dân của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa