Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại (phần 1 )Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại (phần 1 )

Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?

Quảng cáo

A. Sự giao lưu của các nền văn hóa

B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

C. Nền kinh tế ư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Đáp án: D

Câu 2. Văn học, nghệ huật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc

A. Khẳng định những giá trị truyền thống

Quảng cáo

B. Làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa

C. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư ưởng của giai cấp tư sản

D. Định hướng cho sự phát triển của các quốc gia

Đáp án: C

Câu 3. Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn đã xuất hiện ở Pháp vào thế kỉ

A. XVI       B. XVII

C. XVIII       D. XIX

Đáp án: C

Câu 4. Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

Quảng cáo

“Coócnây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền ……………………… cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và…………………… cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền .......... cổ điển Pháp ....”

A. Chính kịch ... bi kịch ... hài kịch

B. Bi kịch ... nhà văn ... hài kịch

C. Bi kịch ... nhà văn ... chính kịch

D. Bi kịch ... nhà thơ ... hài kịch

Đáp án: B

Câu 5. Béttôven là nhà soạn nhạc thiên tài người

A. Anh       B. Đức

C. Pháp       D. Áo

Đáp án: B

Câu 6. Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là

A. Traicốpxki (1840- 1893)       B. Béttôven (1770 – 1827)

C. Mooda (1756 – 1791)       D. Bach (1685 – 1750)

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 7. Rembran là họa sĩ đồ họa nổi tiếng thế giới ở thế kỉ

A. XVI       B. XVII

C. XVIII       D. XIX

Đáp án: B

Câu 8. Rembran là người nước nào?

A. Anh       B. Hà Lan

C. Pháp       D. Áo

Đáp án: B

Câu 9. Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ

A. XV- XVI       B. XVI – XVII

C. XVII – XVIII       D. XVIII – XIX

Đáp án: C

Câu 10. Được xem như “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là

A. Các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII – XVIII

B. Các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

C. Các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

D. Các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

Đáp án: A

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

99,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

99,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

99,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

99,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

99,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.