Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7 (có đáp án): Những thành tựu văn hóa thời cận đại (phần 1 )Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7 (có đáp án): Những thành tựu văn hóa thời cận đại (phần 1 )

Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?

Quảng cáo

A. Sự giao lưu của các nền văn hóa

B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

C. Nền kinh tế ư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Văn học, nghệ huật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc

A. Khẳng định những giá trị truyền thống

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

B. Làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa

C. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư ưởng của giai cấp tư sản

D. Định hướng cho sự phát triển của các quốc gia

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn đã xuất hiện ở Pháp vào thế kỉ

A. XVI       B. XVII

C. XVIII       D. XIX

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

Quảng cáo

“Coócnây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền ……………………… cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và…………………… cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền .......... cổ điển Pháp ....”

A. Chính kịch ... bi kịch ... hài kịch

B. Bi kịch ... nhà văn ... hài kịch

C. Bi kịch ... nhà văn ... chính kịch

D. Bi kịch ... nhà thơ ... hài kịch

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Béttôven là nhà soạn nhạc thiên tài người

A. Anh       B. Đức

C. Pháp       D. Áo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là

A. Traicốpxki (1840- 1893)       B. Béttôven (1770 – 1827)

C. Mooda (1756 – 1791)       D. Bach (1685 – 1750)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Rembran là họa sĩ đồ họa nổi tiếng thế giới ở thế kỉ

A. XVI       B. XVII

C. XVIII       D. XIX

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 38 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Rembran là người nước nào?

A. Anh       B. Hà Lan

C. Pháp       D. Áo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 38 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ

A. XV- XVI       B. XVI – XVII

C. XVII – XVIII       D. XVIII – XIX

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 38 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Được xem như “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là

A. Các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII – XVIII

B. Các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

C. Các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

D. Các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 38 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa