Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7 (có đáp án): Những thành tựu văn hóa thời cận đại (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7 (có đáp án): Những thành tựu văn hóa thời cận đại (phần 3)

Câu 20. Trong bối cảnh lịch sử từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII được gọi là

Quảng cáo

A. buổi đầu thời cận đại.

B. kết thúc thời cận đại.

C. trung kì thời cận đại.

D. buổi đầu thời hiện đại.

Đáp án: A

Câu 21. Ai là đại biểu xuất sắc nhất của nền bi kịch cổ đại ở Pháp thế kỉ XVII?

A. Lơ Xít.

B. Pi-e Coóc-nây.

C. La Phông-ten.

D. Mô-li-e.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Đáp án: B

Câu 22. Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học bao gồm

A. triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

B. triết học Đức, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.

C. chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.

D. Định luật bảo toàn năng lượng và thuyết tiến hoá năng lượng.

Đáp án: A

Câu 23. Hai tác phẩm nổi tiếng như “Nhà thờ Đức Bà Pa-ri” và “Những người khốn khổ” của tác giả

A. Ban-dắc.     B. Vích-to Huy-gô.

C. Lép Tôn-xtôi.     D. Mác-xim Goóc-ki.

Đáp án: B

Câu 24. Các đại biểu nổi tiếng của khoa kinh tế - chính trị ở Anh là

A. Hê-ghen và Phoi-ơ-bách.

B. Adam Xmít và Ri-các-đô.

C. Xanh-xi-mông và Phu-ri-ê.

D. Adam Xmít và Phu-ri-ê.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 25. Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời do ai sáng lập?

A. Các Mác và Ăng-ghen.

B. Các Mác và Lênin.

C. Lênin và Xta-lin.

D. Hê-ghen và Phoi-ơ-bách.

Đáp án: A

Câu 26. Các tác gia kinh điển của chủ nghĩa xã hội khoa học xây dựng học thuyết của mình trên quan điểm lập trường của

A. giai cấp công nhân.

B. giai cấp tư sản.

C. giai cấp nông dân.

D. tầng lớp tiểu tư sản.

Đáp án: A

Câu 27. Trong sự phát triển chung của văn hoá châu Âu thời cận đại đã xuất hiện một thiên tài Bét-tô-ven, ông chính là

A. nhà văn học vĩ đại người Áo.

B. nhà bi kịch nổi tiếng người Pháp,

C. nhà soạn nhạc thiên tài người Đức.

D. nhà hoạ sĩ nổi tiếng người Ba Lan.

Đáp án: C

Câu 28. Những ai được xem như “những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp 1789 thắng lợi”?

A. Mông-te-xki-ơ, Rút-xô.

B. Mông-te-xki-ơ, Rút-xô, Vôn-te.

C. Mông-te-xki-ơ, Rút-xô, Vôn-te, Mê-li-ê.

D. các nhà Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII-XVIII.

Đáp án: D

Câu 29. Từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là thời kì đánh dấu

A. sự khủng hoảng của chế độ phong kiến ở châu Âu.

B. sự thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến trên phạm vi toàn thế giới.

C. sự phát triển của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

D. sự hình thành chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới.

Đáp án: B

Câu 30. Hê-ghen là một nhà triết học nổi tiếng của Đức, ông theo quan điểm nào dưới đây?

A. Duy vật biện chứng.

B. Duy tâm chủ quan.

C. Duy tâm khách quan.

D. Duy vật chủ quan.

Đáp án: C

Câu 31. Một trong các hành động cụ thể, thể hiện chủ nghĩa nhân đạo của Vích-to Huy-gô là

A. cứu vớt con người bằng trái tim.

B. kêu gọi người giàu giúp đỡ người nghèo.

C. dùng tình thương để cứu thế gian.

D. dùng sự nhẫn nại để thoát khổ.

Đáp án: B

Câu 32. Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là sự kế thừa có chọn lọc và phát triển của

A. học thuyết về chủ nghĩa khoa học nhân văn ở Đức.

B. những thành tựu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội mà loài người đã đạt được từ đầu thế kỉ XIX.

C. học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin.

D. phong trào Văn hoá Phục hưng ở châu Âu.

Đáp án: B

Câu 33. Chủ nghĩa Mác - Lê nin là cương lĩnh cách mạng cho

A. cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.

B. cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

C. cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

D. cuộc đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ xã hội.

Đáp án: B

Câu 34. "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại", đó là chủ trương của

A. Quốc tế thứ nhất.

B. Quốc tế thứ hai.

C. Mác và Ăng-ghen trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

D. Quốc tế thứ ba.

Đáp án: C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa