Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) (phần 2)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) (phần 2)

Câu 11. Sự kiện mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

Quảng cáo

A. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ nông dân Pêtơrôgrát

B. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pêtơrôgrát

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ công nhân Pêtơrôgrát

D. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ nông dân Pêtơrôgrát

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 49 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

A. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

B. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

C. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Kế quả lớn nhấ mà Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga giành được là

A. Quân cách mạng đã chiếm được các công sở

B. Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ

Quảng cáo

C. Bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng

D. Nhân dân tiếp tục đấu tranh, thành lập chính quyền cách mạng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Tư sản, công nhân, nông dân, binh lính,…

B. Tư sản và nông dân

C. Nông dân và công nhân

D. Công nhân, nông dân và binh lính

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Cách mạng tư sản       B. Cách mạng vô sản

C. Cách mạng dân chủ tư sản       D. Cách mạng giải phóng dân tộc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Chính phủ lâm thời

B. Nhà nước dân chủ nhân dân

C. Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân

D. Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A. Tình hình chính trị, xã hội ổn định

B. Các đế quốc bên ngoài đua nhau chống phá

C. Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

D. Nhân dân bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 vì

A. Đất nước rộng lớn đòi hỏi có hai chính quyền

B. Bị các nước đế quốc bên ngoài chi phối, can thiệp

C. Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau

D. Tạo tiền đề để thành lập chính quyền thống nhất trong cả nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Chính đảng nào tiếp tục chuẩn bị kế hoạch làm cách mạng để giải quyết tình trạng hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917?

A. Đảng Mensêvích       B. Đảng Bônsêvích

C. Đảng Xã hội dân chủ       D. Đảng Thống nhất công nhân

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4-1917) là

A. Chính cương tháng tư       B. Cương lĩnh tháng tư

C. Luận cương tháng tư       D. Báo cáo chính trị tháng tư

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa