Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) (phần 4)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) (phần 4)

Câu 32. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng

Quảng cáo

A. khủng hoảng trầm trọng về kinh tế.

B. nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.

C. khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.

D. bị các nước đế quốc thôn tính.

Đáp án: C

Câu 33. Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế

A. bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.

B. các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.

C. chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.

D. kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.

Đáp án: A

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 34. Ngày 23-2-1917 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

A. Cuộc bãi công của công nhân no ra khắp thành phố.

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng.

C. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.

Đáp án: C

Câu 35. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính là

A. đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

B. đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

C. giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

D. lật đổ chế độ Nga hoàng.

Đáp án: D

Câu 36. Đại biểu của các Xô viết ở Nga là những thành phần

A. công nhân, nông dân và thợ thủ công.

B. công nhân, nông dân và binh lính.

C. tư sản, quý tộc mới và binh lính.

D. tư sản, công nhân, nông dân.

Đáp án: B

Câu 37. Ngày 7-10-1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

A. Lê nin thông qua Luận cương tháng Mười.

B. Lê nin bí mật từ Pê-rơ-rô-grát về Mát-xcơ-va, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

C. Quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông.

D. Lê nin bí mật từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

Đáp án: D

Câu 38. Tiếp theo thắng lợi ở Pê-tơ-rô-grát, Chính quyền Xô viết được thành lập ở đâu?

A. Xta-lin-grát.     B. Mát-xcơ-va.

C. Điện Xmô-nưi.     D. Toàn nước Nga.

Đáp án: B

Câu 39. Tại Đại hội Xô viết toàn Nga, các sắc lệnh được thông qua là

A. Sắc lệnh bánh mì và sắc lệnh ruộng đất.

B. Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.

C. Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh bánh mì.

D. Sắc lệnh hòa bình, sắc lệnh bánh mì và sắc lệnh ruộng đất.

Đáp án: B

Câu 40. Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền

A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.

Đáp án: A

Câu 41. Văn kiện nào của Lê nin chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa?

A. Báo Tia lửa.

B. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Bôn-sê-vích do Lê nin khởi thảo.

C. Luận cương tháng Tư.

D. Luận cương tháng Mười.

Đáp án: C

Câu 42. Mở ra một kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga. Đó là

A. mục đích của Cách mạng tháng Mười Nga.

B. ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga.

C. nguyên tắc của Cách mạng tháng Mười Nga.

D. nội dung của Cách mạng tháng Mười Nga.

Đáp án: B

Câu 43. Xu hướng tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa là xu hướng của cuộc cách mạng nào ở Nga?

A. Cách mạng 1905-1907.

B. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

C. Cách mạng tháng Hai năm 1917.

D. Tất cả các cuộc cách mạng trên.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 44. Để chuyển toàn bộ chính quyền về tay các Xô viết, trong tám tháng đầu (từ tháng 2 đến tháng 9) Lê nin và Đảng Bôn-sê-vích chủ trương đấu tranh bằng phương pháp gì?

A. Đấu tranh hòa bình.

C. Đấu tranh vũ trang.

B. Đấu tranh bạo lực.

D. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

Đáp án: D

Câu 45. Điểm giống nhau giữa Cách mạng dân chủ tư sản (1905 - 1907) và Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. đánh đổ chế độ Nga hoàng.

B. đánh đổ chế độ phong kiến và tư sản.

C. đánh đổ chế độ phong kiến. Xoá bỏ tàn tích phong kiến.

D. đánh bại chế độ Nga hoàng, đưa nước Nga tiến lên Cách mạng tháng Mười.

Đáp án: C

Câu 46. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (1917) là cuộc cách mạng vô sản

A. đầu tiên trên thế giới.

B. thứ hai trên thế giới.

C. thứ ba trên thế giới.

D. thứ tư trên thế giới.

Đáp án: A

Câu 47. Trong Luận cương tháng Tư, Lê nin đã lựa chọn phương pháp đấu tranh nào để chuyển chính quyền từ tay của giai cấp tư sản sang giai cấp vô sản?

A. Đấu tranh vũ trang.

B. Biện pháp hòa bình.

C. Từ đấu tranh hòa bình chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang.

Đáp án: C

Câu 48. Cách mạng tháng Mười Nga thành công ảnh hưởng đến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc như thế nào?

A. Tạo điều kiện thuận lợi để Nguyễn Ái Quốc đến nước Nga.

B. Tác động đến tư tưởng của Nguyễn Tất Thành - người thanh niên yêu nước đang bôn ba tìm đường cứu nước.

C. Giúp cho Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương Lênin từ đó Người tin theo Lênin, đi theo con đường Cách mạng tháng Mười

Đáp án: D

Câu 49. Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là

A. nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.

B. chính quyền Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.

C. 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga.

D. bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền cách mạng.

Đáp án: C

Câu 50. Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước Nga thực hiện chính sách gì?

A. Chính sách kinh tế mới.

B. Chính sách quốc phòng toàn dân.

C. Chính sách cộng sản thời chiến.

D. Chính sách tổng động viên.

Đáp án: C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa