Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11 (có đáp án): Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11 (có đáp án): Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào?

Quảng cáo

A. Pari ( 1919-1920) và Luân Đôn (1920 – 1921)

B. Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921-1922)

C. Luân Đôn (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921 – 1922)

D. Oasinhtơn (1919 – 1920) và Vécxai (1921 – 1922)

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

B. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản

C. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa

D. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Văn kiện kí kết từ các hội nghị hòa hình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là

A. Trật tự đa cực       B. Trật tự Oasinhtơn

C. Trật tự Vécxai       D. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Những nước giành được nhiều quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ      B. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản

C. Anh, Đức, Mĩ, Nhật Bản       D. Italia, Pháp, Mĩ, Nhật Bản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì

A. Hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau

B. Có sự phát triển không đồng đều về kinh tế

C. Các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng

D. Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên gọi là

A. Hội Ái hữu       B. Hội Quốc xã

C. Hội Quốc liên       D. Hội Đoàn kết

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 60 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tổ chức chính trị mạng tính quốc tế đầu tiên có sự tham gia của

A. 41 nước       B. 42 nước

C. 43 nước       D. 44 nước

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 60 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên là

A. Duy trì trật tự thế giới mới

B. Tăng cường an ninh giữa các nước

C. Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế

D. Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, khoa học giữa các nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 60 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 – 1933 diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực

A. Xã hội       B. Kinh tế

C. Văn hóa       D. Chính trị

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra đầu tiên ở

A. Anh      B. Pháp

C. Đức       D. Mĩ

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa