Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11 (có đáp án): Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11 (có đáp án): Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 3)

Câu 20. Theo Hệ thống Vécxai - Oa-sinh-tơn, các nước tư bản nào thu được nhiều lợi lộc?

Quảng cáo

A. Anh, Pháp, Mĩ, Ba Lan.

B. Anh, Pháp, Mĩ, I-ta-li-a, Nhật Bản.

C. Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha.

D. Mĩ, Pháp, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha.

Đáp án: B

Câu 21. Trong những năm 1918 - 1923, tình hình kinh tế của phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa như thế nào?

A. Ổn định và phát triển.

B. Tương đối ổn định.

C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng.

D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.

Đáp án: C

Câu 22. Năm 1924, nước nào có tốc độ phát triển nhanh nhất trong các nước tư bản chủ nghĩa?

A. Nước Anh.     B. Nước Pháp.

C. Nước Mĩ.     D. Nước Nhật.

Đáp án: C

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 23. Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản được tiến hành ở đâu? Vào thời gian nào?

A. Ở Mát-xcơ-va (Liên Xô). Vào tháng 3 năm 1919.

B. Ở Luân Đôn (Anh). Vào tháng 3 năm 1919.

C. Ở Pa-ri (Pháp). Vào tháng 5 năm 1920.

D. Ở Mát-xcơ-va (Liên Xô). Vào tháng 7 năm 1919.

Đáp án: A

Câu 24. Hội nghị Vécxai - Oa-sinh-tơn diễn ra trong hoàn cảnh

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp kết thúc.

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra quyết liệt.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất bước sang giai đoạn thứ hai.

Đáp án: B

Câu 25. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là

A. tàn phá nền kinh tế các nước tư bản.

B. đưa đến sự ra đời và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít.

C. đời sống giai cấp công nhân và nhân dân lao động ngày càng cơ cực.

D. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc ngày càng gay gắt.

Đáp án: B

Câu 26. Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị Vécxai - Oa-sinh-tơn là gì?

A. Phân chia quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận.

B. Qui định những điều khoản bồi thường đối với các nước bại trận.

C. Thành lập tổ chức Hội Quốc liên.

D. Thông qua kế hoạch tấn công nước Nga xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: A

Câu 27. Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa được thông qua tại đại hội lần thứ mấy của Quốc tế Cộng sản?

A. Đại hội lần thứ nhất.

B. Đại hội lần thứ hai.

C. Đại hội lần thứ ba.

D. Đại hội lần thứ bảy.

Đáp án: B

Câu 28. Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 là

A. thiếu lương thực, nguyên liệu trầm trọng.

B. khủng hoảng thừa.

C. thiếu vốn, nhân công lao động có trình độ kĩ thuật cao.

D. cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Đáp án: B

Câu 29. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã hình thành hai khối đế quốc đối lập, đó là

A. Mĩ, Anh, Pháp đối lập với Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

B. Mĩ, Đức, Anh đối lập với I-ta-li-a, Nhật, Pháp.

C. Mĩ, I-ta-li-a, Nhật đối lập với Anh, Pháp, Đức.

D. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a đối lập với Anh, Pháp, Mĩ.

Đáp án: A

Câu 30. Đại hội lần thứ II của Quốc tế Cộng sản diễn ra khi Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở

A. Pháp.     B. Anh.     C. Liên Xô.     D. Mĩ.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 31. Quốc tế Cộng sản triệu tập Đại hội lần thứ VII khi tình hình thế giới đứng trước nguy cơ

A. cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới.

B. phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản phát triển mạnh.

C. chủ nghĩa phát xít hình thành, nguy cơ chiến tranh thế giới bùng nổ.

D. chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Đáp án: C

Câu 32. Trước biến đổi của hình hình thế giới, Quốc tế Cộng sản đã đề ra chủ trương gì cho các đảng cộng sản ở các nước?

A. Phải đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc.

B. Phải thành lập mặt trận nhân dân ở mỗi nước.

C. Phải lãnh đạo phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở mỗi nước.

D. Phải giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc ở mỗi nước.

Đáp án: B

Câu 33. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đến các nước phụ thuộc trong đó có Việt Nam?

A. Nhân dân các nước phụ thuộc gánh hậu quả của chính quốc.

B. Nhân dân các thuộc địa thoát khỏi sự bóc lột của chính quốc.

C. Các nước phải gánh hậu quả cuộc khủng hoảng và bị chính quốc bóc lột thuộc địa thị trường nhân công

D. Tiếp tục đàn áp, bóc lột nhân dân các nước thuộc địa.

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa