Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) (phần 3)

Câu 21. Văn kiện đó đã xác định mục tiêu và đường lối của cách mạng Nga năm 1917 là

Quảng cáo

A. Chuyển từ cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản

B. Chuyển từ cách mạng ruộng đất sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Chuyển từ cách mạng tư sản dân quyền sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định chuyển sang khởi nghĩa giành chính quyền khi nào?

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

A. Khi Chính phủ lâm thời tư sản đã suy yếu, không đủ sức chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân

B. Khi quần chúng nhân dân đã sẵn sang tham gia cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôsêvích Nga

C. Khi cuộc đấu tranh hòa bình nhằm tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo đã đủ sức lật đổ giai cấp tư sản

D. Khi Đảng Bônsêvích Nga đã đủ sức mạnh và sẵn sang lãnh đạo quần chúng tiến hành cách mạng đến thắng lợi

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Lực lượng đi đầu trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

Quảng cáo

A. Nông dân       B. Công nhân

C. Tiểu tư sản       D. Đội Cận vệ đỏ

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là

A. Trung tâm Quân sự cách mạng

B. Ủy ban hành chính cách mạng

C. Uỷ ban Quân sự cách mạng

D. Bộ Tổng tham mưu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Đêm 24-10-1917, ở nước Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

A. Nhân dân Pêtơrôgrát đập phá cung điện Mùa Đông

B. Quân khởi nghĩa bao vây và tấn công Cung điện Mùa đông

C. Nhân dân Nga ăn mừng chiến thắng tại Cung điện Mùa đông

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Vì sao ngày 25-10-1917 (tức ngày 7-11-1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?

A. Ngày cách mạng cùng nổ

B. Ngày cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn

C. Ngày quân cách mạng tiến công vào thủ phủ Chính phủ lâm thời tư sản

D. Ngày cách mạng giành thắng lợi ở Thủ đô Pêtơrôgrát

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 27. Sau đó, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở thành phố nào?

A. Kiép    B. Minxcơ    C. Mátxcơva    D. Pêtơrôgrát

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 28. Sự kiện nào đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga đầu năm 1918?

A. Thủ tướng Kêrenxki (của Chính phủ lâm thời tư sản) bị bắt

B. Lênin từ Phần Lan trở về nước

C. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn

D. Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 29. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga

A. Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga

B. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc Nga khỏi ách áp bức bóc lột

C. Đưa người lao động trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình

D. Đưa đến sự thành lập Liên bang Xô viết (Liên Xô)

Đáp án: D

Giải thích: Mục phần III Trang 52 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 30. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga là

A. Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ

B. Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệp quý báu cho phong trào cách mạng thế giới

D. Đưa đến sự thành lập tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân quốc tế

Đáp án: C

Giải thích: Mục phần III Trang 52 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 31. Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là

A. Nguyễn Ái Quốc       B. Trần Phú

C. Lê Hồng Phong       D. Nguyễn Thị Minh Khai

Đáp án: A

Giải thích: Câu liên hệ

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa