Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 3 (có đáp án): Trung Quốc (phần 2)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 3 (có đáp án): Trung Quốc (phần 2)

Câu 11. Mục đích chính của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

Quảng cáo

A. Khẳng định vai trò quan lại, sĩ phu tiến bộ

B. Đưa Trung Quốc phát triển thành một cường quốc ở Châu Á

C. Thực hiện những cải cách tiến bộ để cải thiện đời sống nhân dân

D. Đưa Trung Quốc phát triển, thoát khỏi tình trạng bị các nước đế quốc xâu xé

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Vị vua nào đã ủng hộ cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

A. Khang Hi       B. Càn Long

C. Quang Tự       D. Vĩnh Khang

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc phát triển chủ yếu trong lực lượng nào?

A. Đông đảo nhân dân

B. Tầng lớp công nhân vừa mới ra đời

C. Giai cấp địa chủ phong kiến

D. Tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

A. Không dựa vào lực lượng nhân dân

Quảng cáo

B. Chưa được chuẩn bị kĩ về mọi mặt

C. Những người lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm

D. Sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu do Từ Hi Thái hậu đứng đầu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn bùng nổ đầu tiên tại

A. Sơn Đông       B. Trực Lệ

C. Sơn Tây       D. Vân Nam

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn nhằm mục tiêu

A. tấn công các sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh

B. tấn công trụ sở của chính quyền phong kiến Mãn Thanh

C. tấn công tô giới của các nước đế quốc tại Trung Quốc

D. đánh đuổi đế quốc khỏi đất nước Trung Quốc

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến hất bại của phong trào Nghĩa Hòa đoàn là

A. Bị liên quân 8 nước đế quốc đàn áp

B. Không nhận được sự ủng hộ của nhân dân

C. Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí

D. Triều đình Mãn Thanh bắt tay với các nước đế quốc cùng đàn áp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Nội dung chính của Điều ước Tân Sửu (1901) là

A. Trả lại cho nhà Thanh một số vùng đất và các nước đế quốc được phép chiếm đóng Bắc Kinh

B. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và buộc phải để cho các nước chiếm đóng Bắc Kinh

C. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và cắt đất cho các nước đế quốc thiết lập các vùng tô giới

D. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và mở cửa tự do cho người nước ngoài vào Trung Quốc buôn bán

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Điều ước Tân Sửu (1901) đánh dấu

A. Trung Quosc bị biến thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến

B. Các nước đế quốc đã chia sẻ xong “cái bánh ngọt” Trung Quốc

C. Triều đình Mãn Thanh đầu hàng hoàn toàn, nhà nước phong kiến Trung Quốc sụp đổ

D. Trung Quốc trở hành thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Đầu thế kỉ XX, phong trào cách mạng ở Trung Quốc phát triển theo khuynh hướng nào?

A. Vô sản       B. Phong kiến

C. Tự do dân chủ       D. Dân chủ tư sản

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa