Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 4 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 4 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 3)

Câu 21. Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bôlôven ở Lào trong những năm 1901 – 1937 do ai lãnh đạo?

Quảng cáo

A. Phacađuốc       B. Ong Kẹo và Commađam

C. Pucômbô       D. Thiên hộ Dương

Đáp án: B

Giải thích: Mục 5 Trang 24 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Ý nào phản ánh đúng về tình hình ở Lào vào năm 1937?

A. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân ở vùng biên giới Việt – Lào kết thúc

B. Cuộc khởi nghĩa do Ong Kẹo và Commađam lãnh đạo kết thúc

C. Cuộc khởi nghĩa do Phacađuốc lãnh đạo kết thúc

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Đáp án: B

Giải thích: Mục 5 Trang 24 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự thất bại của các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A. Mang tính tự phát

B. Lực lượng quân Pháp ở Đông Dương rất mạnh, đủ sức đàn áp phong trào

C. Thiếu đường lối đúng đắn và thiếu tổ chức mạnh

D. Chưa có sự đoàn kết, phối hợp đấu tranh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 5 Trang 24 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Từ thời vua Môngkút (Rama IV, trị vì từ năm 1851 đến năm 1868), nước Xiêm (Thái Lan) đã thực hiện chủ trương gì để phát riển đất nước?

A. Kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài

B. Mở cửa buôn bán với bên ngoài.

Quảng cáo

C. Kêu gọi sự ủng hộ của Pháp

D. Ban bố các đạo luật nhằm phát triển kinh tế

Đáp án: B

Giải thích: Mục 6 Trang 24 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Triều đại tạo nên bộ mặt mới, phát triển nước Xiêm theo hướng tư bản chủ nghĩa là

A. Rama       B. Rama IV

C. Rama V       D. Chulalongcon

Đáp án: C

Giải thích: Mục 6 Trang 24 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Năm 1887, đường xe điện được xây dựng sớm nhất Đông Nam Á tại nước nào?

A. Lào       B. Việt Nam

C. Myanma       D. Xiêm (Thái Lan)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 6 Trang 25 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 27. Những cải cách ở Xiêm từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX đều theo khuôn mẫu từ

A. Các nước phương Đông       B. Các nước phương Tây

C. Nhật Bản       D. Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 6 Trang 25 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 28. Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị các nước đế quốc biến thành thuộc địa vì

A. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo

B. Thực hiện chính sách dựa vào các nước lớn

C. Tiến hành cải cách để phát triển nguồn lực đất nước, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo

D. Chấp nhận kí kết các hiệp ước bất bình đẳng với các đế quốc Anh, Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 6 Trang 25 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 29. Chính sách ngoại giao mềm dẻo của Xiêm được thể hiện ở việc

A. Vừa lợi dụng Anh - Pháp vừa tiến hành cải cách để tạo nguồn lực cho đất nước

B. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực Anh – Pháp vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền

C. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa chấp nhận kí kết hiệp ước bất bỉnh đằng với các đế quốc Anh, Pháp

D. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa phát huy nguồn lực của đấ nước để phát triển

Đáp án: B

Giải thích: Mục 6 Trang 25 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 30. Chính sách ngoại giao đã đưa đến hậu quả gì cho nước Xiêm?

A. Đất nước chịu nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp

B. Đất nước bị các nước Anh, Pháp chia cắt, thống trị

C. Đất nước chịu nhiều áp lực từ các nước lớn

D. Đất nước thường xuyên lâm vào tình trạng khủng hoảng, bất ổn

Đáp án: A

Giải thích: Mục 6 Trang 25 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa