Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 4 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 4)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 4 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 4)

Câu 31. Từ giữa thế kỉ XIX, ở các nước Đông Nam Á chế độ nào giữ địa vị thống trị?

Quảng cáo

A. Chiếm nô.     B. Phong kiến

C. Tư bản chủ nghĩa.     D. Xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: B

Câu 32. Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XIX.     B. Giữa thế kỉ XIX.

C. Cuối thế kỉ XIX.     D. Đầu thế kỉ XX.

Đáp án: D

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 33. Mã Lai hoàn toàn trở thành thuộc địa của thực dân Anh vào thời gian nào?

A. Cuối thế kỉ XIX.     B. Đầu thế kỉ XX.

C. Cuối thế kỉ XVIII.     D. Đầu thế kỉ XIX.

Đáp án: B

Câu 34. Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm

A. 1884.     B. 1885.     C. 1865.     D. 1893.

Đáp án: D

Câu 35. Vào giữa thế kỉ XIX, Vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm lược của

A. nước Anh, Pháp, Mĩ.

B. nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

C. nước Mĩ, Hà Lan, Pháp.

D. nước Anh và Pháp.

Đáp án: D

Câu 36. Triều đại nào của Vương quốc Xiêm đã theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm?

A. Triều đại Ra-ma I.

B. Triều đại Ra-ma IV.

C. Triều đại Ra-ma V.

D. Triều đại Ra-ma VI.

Đáp án: A

Câu 37. Trong chính sách đối ngoại của mình, Ra-ma V của Xiêm đã mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước nào?

A. Các nước Anh, Pháp.

B. Các nước Âu - Mĩ.

C. Các nước Anh, Pháp, Hà Lan.

D. Các nước Mĩ - Nhật Bản.

Đáp án: B

Câu 38. Ra-ma V trị vì đất nước Xiêm trong thời gian

A. 1868- 1892.     B. 1886- 1892.

C. 1868 - 1910.     D. 1868- 1912.

Đáp án: C

Câu 39. Trong ba cuộc khởi nghĩa: Si-vô-tha, A-cha Xoa và Pu-côm-bô, cuộc khởi nghĩa diễn ra lâu nhất là

A. khởi nghĩa Si-vô-tha.

B. khởi nghĩa A-cha Xoa.

C. khởi nghĩa Pu-côm-bô.

D. tất cả các cuộc khởi nghĩa trên.

Đáp án: A

Câu 40. Thực dân Pháp xâm chiếm Lào khi

A. đã xâm chiếm Thái Lan và Cam-pu-chia.

B. đã hoàn thành việc bình định quân sự Việt Nam và Cam-pu-chia.

C. vừa đặt chân đến Việt Nam, Cam-pu-chia.

D. xâm chiếm xong hàng loạt các nước Đông Nam Á.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 41. Mở đầu cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa

A. khởi nghĩa do Ong Kẹo chỉ huy.

B. khởi nghĩa của Com-ma-đam.

C. khởi nghĩa của Pa-chay.

D. khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.

Đáp án: D

Câu 42. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào diễn ra trên địa bàn Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam là

A. khởi nghĩa Pha-ca-đuốc.

B. khởi nghĩa Ong Kẹo.

C. khởi nghĩa Com-ma-đam.

D. khởi nghĩa Pa-chay.

Đáp án: A

Câu 43. Trong các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Lào, cuộc khởi nghĩa nào giải phóng Xa-va-na-khét mở rộng sang cả vùng biên giới Việt - Lào?

A. Khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Pha-ca-đuốc.

B. Khởi nghĩa do Ong Kẹo chỉ huy.

C. Khởi nghĩa ba người con của Com-ma-đam.

D. Khởi nghĩa của Pa-chay.

Đáp án: A

Câu 44. Vì sao phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX bị thất bại?

A. Chưa có chính đảng của giai cấp tư sản và vô sản lãnh đạo.

B. Vào thời đỉểm này, thực dân Pháp còn rất mạnh.

C. Các phong trào đấu tranh chưa có sự đoàn kết thống nhất.

D. Các phong trào diễn ra tự phát, thiếu đường lối, thiếu tổ chức

Đáp án: D

Câu 45. Trương Quyền và Võ Duy Dương của Việt Nam đã từng liên kết với ai ở nước nào để đánh Pháp vào cuối thế kỉ XIX?

A. Ong Kẹo của nước Lào.

B. Pu-côm-pô của nước Cam-pu-chia.

C. Ra-ma V của nước Xiêm.

D. A- cha Xoa của nước Cam-pu-chia.

Đáp án: B

Câu 46. Ý nào không phải là nguyên nhân khiến Đông Nam Á bị chủ nghĩa thực dân xâm lược?

A. Chế độ phong kiến ở đây đang khủng hoảng, suy yếu.

B. Giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, vị trí địa lí thuận lợi.

C. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhân công dồi dào.

D. Kinh tế của các nước Đông Nam Á đang phát triển.

Đáp án: D

Câu 47. Các phong trào đấu tranh chống Pháp của ba nước Đông Dương cuối thế kỉ XIX do thành phần lãnh đạo là

A. công nhân, nông dân.

B. tầng lớp trí thức, tiểu tư sản.

C. sĩ phu tiến bộ hay nông dân lãnh đạo.

D. giai cấp tư sản dân tộc.

Đáp án: C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa