Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 3 (có đáp án): Trung Quốc (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 3 (có đáp án): Trung Quốc (phần 3)

Câu 21. Lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là

Quảng cáo

A. Tôn Trung Sơn       B. Hồng Tú Toàn

C. Khang Hữu Vi       D. Lương Khải Siêu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc là

A. Trung Quốc Đồng minh hội

B. Trung Quốc Quang phục hội

C. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội

D. Trung Quốc Liên minh hội

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Trung Quốc Đồng minh hội là tổ chức của

A. Giai cấp vô sản Trung Quốc

B. Giai cấp nông dân Trung Quốc

C. Giai cấp tư sản dân tộc Trung Quốc

D. Lien minh giữa tư sản và vô sản Trung Quốc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Cương lĩnh chính trị của Trung Quốc Đồng minh hội là

A. Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

B. Học thuyết Tam dân của Khang Hữu Vi

C. Học thuyết Tam dân của Lương Khải Siêu

Quảng cáo

D. Học thuyết Tam dân của Từ Hi Thái hậu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Lực lượng tham gia Trung Quốc Đồng minh hội là

A. Công nhân, trí thức tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh

B. Nông dân, trí thức tư sản,địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh

C. Trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh, đại biểu công nông

D. Công nhân, nông dân, trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Để trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, chính quyền Mãn Thanh đã làm gì?

A. Ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”

B. Quyết định thực hiện công nghiệp hóa đất nước

C. Trao quyền kinh doanh đường sắt cho công ti nước ngoài

D. Xây dựng mạng lưới đường sắt đến các thành phố lớn ở Trung Quốc

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 27. Ý nào không thể hiện đúng mục tiêu hoạt động của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội?

A. Đánh đổ Mãn Thanh

B. Tấn công tô giới của các nước đế quốc tại Trung Quốc

C. Khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc

D. Thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 28. Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc Đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?

A. Bắc Kinh       B. Vũ Hán

C. Vũ Xương       D. Nam Kinh

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 29. Trung Quốc Đồng minh hội chủ trương đưa cách mạng Trung Quốc phá triển theo con đường nào?

A. Đấu tranh bạo động       B. Cách mạng vô sản

C. Đấu tranh ôn hòa       D. Dân chủ tư sản

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 30. Thành quả lớn nhất của cuộc Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo là

A. Đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo

B. Thành lập Trung Hoa Dân quốc

C. Công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do cho mọi công dân

D. Buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã kí

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 31. Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)?

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

B. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc

C. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á

D. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa