100 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 3 (có đáp án): Những thành tựu văn hóa thời cận đại100 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 3 (có đáp án): Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 3: Những thành tựu văn hóa thời cận đại (có đáp án).

Quảng cáo

(mới Bộ trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 năm 2021

Bộ 100 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7 có đáp án năm 2021

A.   NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA TRONG BUỔI ĐẦU THỜI CẬN ĐẠI

Câu 1: Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

A.   Nền hài kịch Pháp 

B.    Nền bi kịch cổ điển Pháp 

C.    Truyện ngụ ngôn Pháp 

D.   Tiểu thuyết Pháp

Đáp án:

Thời cận đại xuất hiên nhiều nhà văn, nhà thơ lớn. Trong đó Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nên văn học bi kịch cổ điển Pháp. Năm 1629 ông viết vở kịch đầu tiên Mêlilơ. Thành công của vở kịch khiến ông dấn thân đi Pari và bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình. Ông viết một số kịch mà trong đó nổi bật lên như một vì sao chói lọi đó là vở kịch Lơ xít (1637).

Có thể nói một cách khái quát, vấn đề đặt ra trong tác phẩm của Cóoc – nây là thế giới quan bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy lí và tư tưởng chính trị về một quốc gia chuyên chế hùng mạnh. Với ông, tình cảm và lí trí là hai khía cạnh riêng biệt, đối lập nhau, không thể dung hòa trong bản tính con người. Nó là thước đo để định gia phẩn chất và vẻ đẹp người anh hùng, cơ sở dựng lên xung đột kiểu Cóoc- nây

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Nhà thơ nổi tiếng ở Pháp thế kỉ XVII là ai?

A.   Mô-li-e                     

B.    Pu-skin.                          

C.    Ban-dắc.                     

D.   La Phông ten.

Đáp án:

La Phông - ten (1621 - 1695) là nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp, các tác phẩm của ông có tính giáo dục đối với mọi lứa tuổi, mọi thời đại.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc nào thời kì cận đại?

A.   Mô-da (Người Áo) 

B.    Bét-tô-ven (Người Áo)  

C.    Mô-da (Người Đức) 

D.   Bét-tô-ven (Người Đức)

Đáp án:

Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức, các sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng. Ông là ai?

A.   Bét-tô-ven

B.    Mô-da

C.    La Phông-ten

D.   Mô-li-e

Đáp án:

Bét-tô-ven - nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Các sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là các bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Các tác phẩm của Mô-li-e tập trung đi sâu phản ánh chủ đề gì?

A.   Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của nước Pháp 

B.    Lòng yêu quê hương, đất nước sâu sắc của tác giả 

C.    Khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của con người 

D.   Phê phán chế độ phong kiến Pháp

Đáp án:

Mô-li-e (1622 – 1673) là tác gia nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp; các tác phẩm của ông thể hiện khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của loài người

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Đâu là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo thời cận đại?

A.   Mô-da 

B.    Bet-tô-ven 

C.    Trai-xcốp-ki 

D.   Sô-panh

Đáp án:

Mô-da (1756-1791) nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo – người có những cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng. Trong cuộc đời 35 năm ngắn ngủi của mình, Mô-da đã viết một số lượng tác phẩm khổng lồ, 626 tác phẩm bao gồm: 41 giao hưởng, 23 nhạc kịch, 25 bản concerto cho piano, 7 concerto cho violon, 17 sonata cho piano, 42 sonata violon, 15 mexa, hàng trăm bản nhạc thính phòng và ca khúc, trong đó có các tác phẩm nổi tiếng như: sonata Piano A dur, concertos Piano d moll, bản giao hưởng số 39, 40, 41. Từ những tác phẩm nhỏ nhất (những khúc thanh nhạc) tới những thể loại có hình thức cấu trúc lớn (concerto, giao hưởng, nhạc kịch); ở mỗi thể loại, Mô-da đã đưa âm nhạc cổ điển lên đến mẫu mực và sau này trở thành những nguyên tắc kinh điển trong âm nhạc cổ điển mà các nhạc sỹ thời kỳ sau luôn kế thừa và trân trọng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Họa sĩ người Hà Lan danh tiếng với nghệ thuật vẽ tranh chân dung, tranh phong cảnh thế kỉ XVII là

A.   Van Gốc                        

B.    Phu-gia-ta.                  

C.    Pi-cát-xô                        

D.   Rem - bran.

Đáp án:

Rem-bran (1606 - 1669) là họa sĩ, nhà đồ họa người Hà Lan nổi tiếng thế kỉ XVII về tranh chân dung, tranh phong cảnh với nhiều chất liệu sơn dầu, khắc kim loại,…

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Ai là người đứng đầu nhóm Bách khoa toàn thư trong lĩnh vực tư tưởng thời kì cận đại?

A.   Mê-li-ê 

B.    Rút-xô 

C.    Vôn-te 

D.   Đi-đơ-rô 

Đáp án:

Đi-đơ-rô là nhà triết học duy vật Pháp, người sáng lập ra Bách khoa toàn thư, ông là người đại diện chủ nghĩa vô thần Pháp thế kỉ XVII. Ông bị giáo hội bắt giam vì tội truyền bá tư tưởng vô thần và duy vật. Sau khi ra tù, ông sáng lập và chủ biên bộ sách Bách khoa toàn thư với 35 tập lần lượt ra đời từ 1751-1780. Đi-đơ-rô chú trọng phê phán tôn giáo không tương thích với thế giới khoa học, ông phủ nhận đạo đức tôn giáo, chứng minh tính không nhất quán trong Ba ngôi một thể và sự mơ hồ của Đức Tin vào mầu nhiệm và phép lạ. Ông cho rằng không có bằng chứng nào về sự có mặt của Chúa Giê-su. Phê phán thái độ của các giáo hội, ông kêu gọi xóa bỏ sự khống chế của việc truyền bá giáo lí và các giáo điều cổ hủ. Tuy nhiên, tư tưởng của ông lại chịu hạn chế của thời đại, ông coi tôn giáo tác phẩm của sự sợ hãi, ngu dốt; ông cho rằng giáo dục, nâng cao dân trí là mọi người sẽ đi đến chỗ xóa bỏ mọi ngu si, dốt nát; cần thiết phải đưa tôn giáo ra khỏi công việc của nhà nước.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Đâu là cuộc đấu tranh đầu tiên trên lĩnh vực tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại tư tưởng bảo thủ của giáo hội Thiên chúa?

A.   Phong trào văn hóa Phục hưng 

B.    Cải cách tôn giáo 

C.    Trào lưu triết học ánh sáng 

D.   Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Đáp án:

Cuộc đấu tranh đầu tiên trên lĩnh vực tư tưởng của giai cấp tư sản với chế độ phong kiến là phong trào văn hóa Phục hưng vì nó đã phê phán sự bảo thù của giáo hội Thiên Chúa, tấn công vào trật tự phong kiến, góp phần quan trọng vào giải phóng tư tưởng, tình cảm của con người khỏi sự nô dịch của thần học. Đánh dấu bước tiến lớn trong lịch sử văn minh Tây Âu, tạo ra những tiền đề văn hóa, tư tưởng và tôn giáo quan trong để giai cấp tư sản định hình nền văn hóa và tôn giáo mới của riêng mình

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Những tư tưởng mới của các nhà Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII – XVIII có tác động như thế nào sự phát triển của lịch sử nước Pháp?

A.   Những nhà cách mạng triệt để trong cuộc đấu tranh chống thế lực phong kiến 

B.    Là những người đi trước dọn đường cho Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 thắng lợi 

C.    Tư tưởng của họ để sáng lập ra triết học duy vật biện chứng 

D.   Lớp người đại diện cho những tư tưởng tiến bộ nhất ở châu Âu lúc bấy giờ

Đáp án:

Trào lưu triết học ánh sáng thế kỉ XVII – XVIII đã sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng lớn như Mông-te-xki-ơ (1689 – 1755), Vôn – te (1694 – 1778), Rút-xô (1712 – 1778), nhà tư tưởng cấp tiến Mê-li-ê (1644 – 1729) và nhóm Bách khoa toàn thư do Đi -đơ-rô (1713 – 1784) đứng đầu. Các nhà khai sáng thế kỉ XVII – XVIII được xem như “những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 giành thắng lợi”

Đáp án cần chọn là: B

B. THÀNH TỰU CỦA VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Câu 1: Các tác phẩm của tác gia nào được Lê-nin đánh giá như “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”?

A.   Sê-khốp 

B.    Pu-skin 

C.    Lép Tôn-xtôi 

D.   Trai-cốp-xki

Đáp án:

Lép Tôn-xtôi (1828-1910), nhà văn Nga nổi tiếng với các tác phẩm: Chiến tranh và hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh. Với chủ nghĩa hiện thực phê phán, qua các tác phẩm của mình, ông đã chống lại trật tự xã hội phong kiến Nga hoàng, ca ngợi phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lê-nin đã đánh giá tác phẩm của Tôn-xtôi như “Tấm gương phản chiến cách mạng Nga”

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: “Nhật kí người điên” và “AQ chính truyện” là các tác phẩm của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng nào?

A.   Chu Đôn Di   

B.    Đỗ Phủ         

C.    Hứa Quảng Bình     

D.   Lỗ Tấn

Đáp án:

Lỗ Tấn (1881 - 1936) là nhà văn cách mạng nổi tiếng Trung Quốc, người đặt nền móng cho văn học hiện đại Trung Hoa với các tác phẩm lớn như: Nhật kí người điên, AQ chính truyện, …

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là

A.   Pari (Pháp)

B.    Luân Đôn (Anh)

C.    Xanh pêtécbua (Nga)

D.   Mađơrít (Tây Ban Nha)

Đáp án:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, ở Pa-ri (Pháp) đã tụ họp nhiều nhà văn hóa lớn, trong đó có các họa sĩ danh tiếng như: Van Gốc (Hà Lan), Phu-gi-ta (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha), Lê-vi-tan (Nga),…

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của phương Đông thời kì cận đại bao gồm

A.   Lỗ Tấn, Hô-xe Ri-dan, Ra-bin-đra-nát Ta-go.

B.    Mác Tuên, Hô-xe Ri-dan, Ra-bin-đra-nát Ta-go.

C.    Lỗ Tấn, Hô-xe Ri-dan, Vích-to Huy -go.

D.   Mác Tuên, Hô-xe Ri-dan, Ban-dắc.

Đáp án:

- Lỗ Tấn: nhà văn cách mạng Trung Quốc.

- Hô-xe Ri-dan: nhà văn, nhà thơ lớn Phi-lip-pin.

- Ra-bin-đra-nát Ta-go: nhà thơ Ấn Độ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Chủ đề chính trong tác phẩm “Đừng động vào tôi” của nhà thơ Hôxê Ridan là

A.   Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Xingapo 

B.    Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Malaixia 

C.    Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Philíppin 

D.   Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Inđônêxia

Đáp án:

Hô-xe Ri-dan, nhà văn, nhà thơ lớn của Phi-lip-pin với tác phẩm tiêu biểu như “Đừng động vào tôi” đã tố cáo tội ác của kẻ thù xâm lược và miêu tả cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Phi-lip-pin.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Hô-xê Mác-ti là nhà văn

A.   Tiêu biểu cho tình tần đấu tranh, niềm tin vào thắng lợi của đấu tranh cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

B.    Nhà văn lớn người Phi-lip-pin với tác phẩm tiêu biểu “Đừng động vào tôi”.

C.    Tố cáo kẻ thù xâm lược và miêu tả cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Phi-lip-pin.

D.   Là nhà văn cách mạng nổi tiếng Trung Quốc.

Đáp án:

- Đáp án A: Hô-xê Mác-ti là nhà văn nổi tiếng Cu-ba, tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh, niềm tin và thắng lợi của cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của nhân dân Cu-ba

- Đáp án B, C: là Hô-xê Ri-dan

- Đáp án D: Nhà văn Lỗ Tấn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Tác phẩm “Những người khốn khổ” của Vích-to Huy-gô đã đi sâu khai thác đề tài gì trong đời sống xã hội?

A.   Phản ảnh hiện thực của xã hội Pháp. 

B.    Lòng yêu thương vô hạn đối với những con người đau khổ, mong tìm những giải pháp đem lại hạnh phúc cho họ. 

C.    Chống lại trật tự của chế độ phong kiến Nga hoàng. 

D.   Ca ngợi phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáp án:

Nôi dung chính của tác phẩm “Những người khốn khổ” của tác giả Vích-to Huy-gô là thể hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những con người đau khổ, mong tìm những giải pháp đem lại hạnh phúc cho họ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Hai tác phẩm là “Nhà thờ Đức Bà Pa-ri” và “Những người khốn khổ” của tác giả nào thời kì cận đại?

A.   Ban-dắc.                  

B.    Vích-to Huy-gô.          

C.    Lép Tôn- xtôi.             

D.   Mác-xim Goóc-ki.

Đáp án:

Vích-to Huy-gô (1802 – 1885) là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp. Các tác phẩm của ông, đặc biệt xuất sắc là tiểu thuyết “Những người khốn khổ” thể hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những con người khốn khổ, mong tìm những giải pháp đem lại hạnh phúc cho họ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Các tác phẩm “Con đầm pích”, “Hồ Thiên Nga”, “Người đẹp ngủ trong rừng” là của tác giả nổi tiếng nào thời kì cận đại?

A.   Hô-xê Mác-ti. 

B.    Hô-xe Ri-dan. 

C.    Trai-cốp-xki. 

D.   Pi-cát-xô.

Đáp án:

Trai-cốp-xki là một trong những những điển hình của nền âm nhạc hiện thực thế giới thời cận đại. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông là vở opera “Con đầm pích”, các vở bale “Hồ thiên Nga”, “Người đẹp ngủ trong rừng”, …

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Một trong những nhân vật điển hình của nền âm nhạc thế giới thời kì cận đại là

A.   Trai-cốp-xki.                

B.    Hô-xe Ri-dan.             

C.    Hô-xê Mác-ti.              

D.   Pi-cát-xô.

Đáp án:

Trai-cốp-xki là một trong những những điển hình của nền âm nhạc hiện thực thế giới lúc bấy giờ.

Đáp án cần chọn là: A

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 8 có đáp án năm 2021

Câu 1: Ý nào sau đâu không phải là một trong những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận đại?

A.   Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 

B.    Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế 

C.    Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân 

D.   Cuộc đấu tranh giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

Đáp án:

Lịch sử thế giới cận đại được tính từ cuộc cách mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) đến trước cuộc cách mạng tháng Mười Nga. Thời kì này gồm một số vấn đề cơ bản sau:

- Sự thắng lợi của các mạng tư sản; sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

- Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế

- Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân

- Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới chiến tranh thế giới

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Ý nào sau đây là một trong những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận đại?

A.   Sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu

B.    Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân

C.    Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

D.   Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đáp án:

Lịch sử thế giới cận đại được tính từ cuộc cách mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) đến trước cuộc cách mạng tháng Mười Nga. Thời kì này gồm một số vấn đề cơ bản sau:

- Sự thắng lợi của các mạng tư sản; sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

- Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế

- Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân

- Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới chiến tranh thế giới

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Từ cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã có chuyển biến gì?

A.   Chủ nghĩa tư bản trở thành một hệ thống bao trùm thế giới 

B.    Chủ nghĩa tư bản đạt được sự tăng trưởng cao về kinh tế 

C.    Chủ nghĩa tư bản tiến lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc 

D.   Cách mạng công nghiệp bắt đầu được tiến hành ở khắp các nước tư bản

Đáp án:

Những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền- chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa đế quốc có những đặc trưng riêng, nhưng không thay đổi bản chất, mà làm cho các mâu thuẫn nảy sinh trầm trọng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản đã dẫn đến?

A.   Phong trào công nhân ngày càng mạnh, phát triển từ “tự phát” đến “tự giác”.

B.    Chiến tranh thế giới thứ nhất

C.    Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ

D.   Các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ.

Đáp án:

Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản dẫn đến phong trào công nhân ngày càng mạnh, phát triển từ “tự phát” đến “tự giác”, là cơ sở cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học do Các Mác và Ăng ghen sáng lập.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là

A.   Lật đổ nền thống trị của giai cấp phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền 

B.    Thiết lập chế độ Tư bản chủ nghĩa trên toàn thế giới 

C.    Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

D.   Vô sản hóa một bộ phận giai cấp nông dân

Đáp án:

Mâu thuẫn giữa giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa là nguyên nhân sâu xa, đồng thời là mục tiêu chung mà tất cả các cuộc cách mạng tư sản hướng tới giải quyết. Thắng lợi của cách mạng tư sản ở mức độ khác nhau sẽ mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Nguyên nhân sâu xa, chung nhất dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gì?

A.   Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động.

B.    Những chính sách kìm hãm phát triển kinh tế của chính phủ Anh.

C.    Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc.

D.   Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ phong kiến ngày càng sâu sắc.

Đáp án:

- Đáp án A. Nguyên nhân sâu xa của cách mạng tư sản Anh.

- Đáp án B. Nguyên nhân sâu xa bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

- Đáp án C. Nguyên nhân sâu xa của cách mạng Pháp.

- Đán án D. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ phong kiến ngày càng sâu sắc chính là nguyên nhân sâu xa, chung nhất.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Đâu là cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau ở đầu thế kỉ XX?

A.   Sự phát triển của phong trào công nhân 

B.    Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc 

C.    Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) 

D.   Sự cạnh tranh giữa các tập đoàn tư bản độc quyền

Đáp án:

Khi chủ nghĩa tư bản tiến lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, đẩy mạnh quá trình xâm lược thuộc địa đã khiến cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc nảy sinh và ngày càng phát triển. Biểu hiện rõ ràng nhất của mâu thuẫn đó chính là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) diễn ra giữa hai phe Liên minh và hiệp ước nhằm cướp đoạt, phân chia lại hệ thống thuộc địa trên thế giới

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại giới chủ là

A.   Đập phá máy móc  

B.    Bãi công 

C.    Thành lập các tổ chức công đoàn 

D.   Khởi nghĩa vũ trang

Đáp án:

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại giới chủ là đập phá máy móc. Do trình độ nhận thức còn hạn chế nên công nhân lầm tưởng nguyên nhân gây ra nỗi khổ cho họ là máy móc

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX phát triển từ hình thức:

A.   đập phá máy móc đến vũ trang có tự vệ

B.    đập phá máy móc đến mít tinh, biểu tình

C.    mít tinh, biểu tình đến khởi nghĩa vũ trang

D.   mít tinh, biểu tình, đưa kiến nghị đến đấu tranh chính trị

Đáp án:

-Vào cuối thế kỉ XVIII, phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra mạnh mẽ ở Anh.

- Đầu thế kỉ XIX, phong trào này lan ra các nước khác như Pháp, Bỉ, Đức. Công nhân còn đấu tranh bằng hình thức bãi công, đòi tăng lương, giảm giờ làm. Từ những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX, giai cấp công nhân đã lớn mạnh, tiến hành đấu tranh chính trị, trực tiếp chống lại giai cấp tư sản. Hình thức đấu tranh của phong trào này là mít tinh, biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương, giảm giờ làm cho người lao động.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Mâu thuẫn chủ yếu trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa thời kì cận đại là

A.   Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc 

B.    Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản 

C.    Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến 

D.   Mâu thuẫn giữa các chủ tư bản với nhau

Đáp án:

Hai giai cấp cơ bản trong lòng xã hội tư bản là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Hai giai cấp này luôn luôn có sự đối kháng với nhau. Vì vậy mâu thuẫn chủ yếu trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa là mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản

Đáp án cần chọn là: B

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa