Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 12: Hình chiếu phối cảnh sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Công nghệ 10.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh

Quảng cáo

Câu 1. Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu:

A. Xuyên tâm

B. Song song

C. Vuông góc

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Quảng cáo


Câu 3. Hình chiếu phối cảnh có loại nào sau đây?

A. Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ

B. Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 4. Thế nào là hình chiếu phối cảnh một điểm tụ?

A. Có mặt tranh song song với một mặt của vật thể

B. Mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5. Thế nào là hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ?

Quảng cáo

A. Có mặt tranh song song với một mặt của vật thể

B. Mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6. Quy trình vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ gồm mấy bước?

A. 1 B. 3

C. 5 D. 7

Câu 7. Bước 1 của quy trình vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ là:

A. Vẽ đường chân trời tt, đặt điểm tụ F’

B. Vẽ hình chiếu đứng của vật thể

C. Nối đường thẳng từ các điểm trên hình chiếu đứng với điểm tụ.

D. Xác định chiều rộng của vật thể

Quảng cáo

Câu 8. Bước 2 của quy trình vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ là:

A. Vẽ đường chân trời tt, đặt điểm tụ F’

B. Vẽ hình chiếu đứng của vật thể

C. Nối đường thẳng từ các điểm trên hình chiếu đứng với điểm tụ.

D. Xác định chiều rộng của vật thể

Câu 9. Bước 3 của quy trình vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ là:

A. Vẽ đường chân trời tt, đặt điểm tụ F’

B. Vẽ hình chiếu đứng của vật thể

C. Nối đường thẳng từ các điểm trên hình chiếu đứng với điểm tụ.

D. Xác định chiều rộng của vật thể

Câu 10. Bước 4 của quy trình vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ là:

A. Vẽ đường chân trời tt, đặt điểm tụ F’

B. Vẽ hình chiếu đứng của vật thể

C. Nối đường thẳng từ các điểm trên hình chiếu đứng với điểm tụ.

D. Xác định chiều rộng của vật thể

Câu 11. Bước 5 của quy trình vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ là:

A. Xóa bỏ cạnh khuất, tô đậm các cạnh thấy của vật thể

B. Vẽ hình chiếu đứng của vật thể

C. Nối đường thẳng từ các điểm trên hình chiếu đứng với điểm tụ.

D. Xác định chiều rộng của vật thể

Câu 12. Hình nào sau đây thể hiện bước 1 của quy trình vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

D. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

Câu 13. Hình nào sau đây thể hiện bước 2 của quy trình vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

D. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

Câu 14. Hình nào sau đây thể hiện bước 3 của quy trình vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

D. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

Câu 15. Hình nào sau đây thể hiện bước 4 của quy trình vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

D. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh | Thiết kế và công nghệ 10

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác