Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 9 (có đáp án): Giống cây trồng

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 9: Giống cây trồng sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Công nghệ 10.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 9 (có đáp án): Giống cây trồng

Quảng cáo

Câu 1. Có mấy loại giống cây trồng?

A. 1       B. 2

C. 3       D. 4

Câu 2. Giống cây trồng có mấy đặc điểm?

A. 1       B. 2

C. 3       D. 4

Câu 3. Đặc điểm của giống cây trồng là:

A. Bị kiểm soát bởi gen

B. Phụ thuộc vào môi trường

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Quảng cáo


Câu 4. Cây trồng nào sau đây nhân giống bằng hạt?

A. Cây đậu

B. Cây mía

C. Cây lá lỏng

D. Cây mai

Câu 5. Cây trồng nào sau đây nhân giống bằng thân?

A. Cây đậu

B. Cây mía

C. Cây lá lỏng

D. Cây mai

Câu 6. Cây trồng nào sau đây nhân giống bằng lá?

A. Cây đậu

B. Cây mía

C. Cây lá lỏng

D. Cây mai

Quảng cáo

Câu 7. Cây trồng nào sau đây nhân giống bằng rễ?

A. Cây đậu

B. Cây mía

C. Cây lá lỏng

D. Cây mai

Câu 8. Hình ảnh nào sau đây có gen Bt kháng sâu?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 9 (có đáp án): Giống cây trồng | Công nghệ trồng trọt 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 9 (có đáp án): Giống cây trồng | Công nghệ trồng trọt 10

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 9. Hình ảnh nào sau đây không có gen Bt kháng sâu?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 9 (có đáp án): Giống cây trồng | Công nghệ trồng trọt 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 9 (có đáp án): Giống cây trồng | Công nghệ trồng trọt 10

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 10. Hình ảnh nào sau đây cho thấy giống lúa chịu hạn?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 9 (có đáp án): Giống cây trồng | Công nghệ trồng trọt 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều Bài 9 (có đáp án): Giống cây trồng | Công nghệ trồng trọt 10

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Quảng cáo

Câu 11. Giống lúa những năm gần đây có thế lá đứng giúp:

A. Các lá nhận được nhiều ánh sáng

B.Lá trên ít che ánh sáng lá dưới

C. Tăng mật độ trồng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Vật liệu nhân giống cây trồng có thể là:

A. Hạt

B. Thân

C. Lá

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Giống cây trồng có mấy vai trò?

A. 1       B. 2

C. 3       D. 4

Câu 14. Vai trò của giống cây trồng là:

A. Tăng năng suất cây trồng, hạn chế sâu bệnh và yếu tố bất lợi của môi trường

B. Tăng số vụ trong năm, luân canh cây trồng

C. Dễ cơ giới hóa

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Chọn đáp án đúng: Nhược điểm của giống cây trồng là:

A. Sâu bệnh nhiều

B. Khó khăn trong cơ giới hóa

C. Giảm số vụ trong năm

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác