Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Quy trình thiết kế kĩ thuật

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 18: Quy trình thiết kế kĩ thuật có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Công nghệ 10.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Quy trình thiết kế kĩ thuật

Quảng cáo

Câu 1. Quy trình thiết kế kĩ thuật gồm mấy bước?

A. 1          B. 3

C. 5          D. 7

Câu 2. Bước 1 của quy trình thiết kế kĩ thuật là:

A. Xác định vấn đề

B. Tìm hiểu tổng quan

C. Xác định yêu cầu

D. Đề xuất, đánh giá, lựa chọn giải pháp

Quảng cáo


Câu 3. Bước 2 của quy trình thiết kế kĩ thuật là:

A. Xác định vấn đề

B. Tìm hiểu tổng quan

C. Xác định yêu cầu

D. Đề xuất, đánh giá, lựa chọn giải pháp

Câu 4. Bước 3 của quy trình thiết kế kĩ thuật là:

A. Xác định vấn đề

B. Tìm hiểu tổng quan

C. Xác định yêu cầu

D. Đề xuất, đánh giá, lựa chọn giải pháp

Câu 5. Bước 4 của quy trình thiết kế kĩ thuật là:

A. Xác định vấn đề

B. Tìm hiểu tổng quan

C. Xác định yêu cầu

D. Đề xuất, đánh giá, lựa chọn giải pháp

Quảng cáo

Câu 6. Bước 5 của quy trình thiết kế kĩ thuật là:

A. Xây dựng nguyên mẫu cho giải pháp

B. Kiểm chứng giải pháp

C. Lập hồ sơ kĩ thuật

D. Đề xuất, đánh giá, lựa chọn giải pháp

Câu 7. Bước 6 của quy trình thiết kế kĩ thuật là:

A. Xây dựng nguyên mẫu cho giải pháp

B. Kiểm chứng giải pháp

C. Lập hồ sơ kĩ thuật

D. Đề xuất, đánh giá, lựa chọn giải pháp

Câu 8. Bước 7 của quy trình thiết kế kĩ thuật là:

A. Xây dựng nguyên mẫu cho giải pháp

B. Kiểm chứng giải pháp

C. Lập hồ sơ kĩ thuật

D. Đề xuất, đánh giá, lựa chọn giải pháp

Quảng cáo

Câu 9. Xác định vấn đề:

A. Là công việc đầu tiên trong quy trình thiết kế kĩ thuật.

B. Là nghiên cứu kiến thức và các giải pháp đã có, chuẩn bị đầy đủ cơ sở cho các hoạt động giải quyết vấn đề tiếp theo.

C. Đề xuất những yêu cầu, tiêu chí thiết kế cần phải đạt được.

D. Đề xuất các giải pháp, xem xét và đánh giá toàn diện về mức độ phù hợp với yêu cầu, tiêu chí đã đặt ra cho sản phẩm.

Câu 10. Tìm hiểu tổng quan:

A. Là công việc đầu tiên trong quy trình thiết kế kĩ thuật.

B. Là nghiên cứu kiến thức và các giải pháp đã có, chuẩn bị đầy đủ cơ sở cho các hoạt động giải quyết vấn đề tiếp theo.

C. Đề xuất những yêu cầu, tiêu chí thiết kế cần phải đạt được.

D. Đề xuất các giải pháp, xem xét và đánh giá toàn diện về mức độ phù hợp với yêu cầu, tiêu chí đã đặt ra cho sản phẩm.

Câu 11. Xác định yêu cầu:

A. Là công việc đầu tiên trong quy trình thiết kế kĩ thuật.

B. Là nghiên cứu kiến thức và các giải pháp đã có, chuẩn bị đầy đủ cơ sở cho các hoạt động giải quyết vấn đề tiếp theo.

C. Đề xuất những yêu cầu, tiêu chí thiết kế cần phải đạt được.

D. Đề xuất các giải pháp, xem xét và đánh giá toàn diện về mức độ phù hợp với yêu cầu, tiêu chí đã đặt ra cho sản phẩm.

Câu 12. Đề xuất, đánh giá, lựa chọn giải pháp:

A. Là công việc đầu tiên trong quy trình thiết kế kĩ thuật.

B. Là nghiên cứu kiến thức và các giải pháp đã có, chuẩn bị đầy đủ cơ sở cho các hoạt động giải quyết vấn đề tiếp theo.

C. Đề xuất những yêu cầu, tiêu chí thiết kế cần phải đạt được.

D. Đề xuất các giải pháp, xem xét và đánh giá toàn diện về mức độ phù hợp với yêu cầu, tiêu chí đã đặt ra cho sản phẩm.

Câu 13. Xây dựng nguyên mẫu cho giải pháp:

A. Là phiên bản hoạt động của giải pháp đã lựa chọn, thường được chế tạo bởi các vật liệu không giống với sản phẩm cuối cùng.

B. Nguyên mẫu được thử nghiệm để đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí đặt ra cho sản phẩm

C. Thời điểm tác giả công bố kết quả hoặc đăng kí bản quyền sáng chế.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Kiểm chứng giải pháp:

A. Là phiên bản hoạt động của giải pháp đã lựa chọn, thường được chế tạo bởi các vật liệu không giống với sản phẩm cuối cùng.

B. Nguyên mẫu được thử nghiệm để đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí đặt ra cho sản phẩm

C. Thời điểm tác giả công bố kết quả hoặc đăng kí bản quyền sáng chế.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Lập hồ sơ kĩ thuật:

A. Là phiên bản hoạt động của giải pháp đã lựa chọn, thường được chế tạo bởi các vật liệu không giống với sản phẩm cuối cùng.

B. Nguyên mẫu được thử nghiệm để đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí đặt ra cho sản phẩm

C. Thời điểm tác giả công bố kết quả hoặc đăng kí bản quyền sáng chế.

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác