Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 4: Một số công nghệ mới có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Công nghệ 10.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới

Quảng cáo

Câu 1. Có mấy công nghệ mới được giới thiệu trong chương trình?

A. 3          B. 5

C. 7          D. 9

Câu 2. Công nghệ mới đầu tiên được giới thiệu là:

A. Công nghệ nano

B. Công nghệ CAD/CAM/CNC

C. Công nghệ in 3D

D. Công nghệ năng lượng tái tạo

Quảng cáo


Câu 3. Công nghệ mới thứ hai được giới thiệu là:

A. Công nghệ nano

B. Công nghệ CAD/CAM/CNC

C. Công nghệ in 3D

D. Công nghệ năng lượng tái tạo

Câu 4. Công nghệ mới thứ ba được giới thiệu là:

A. Công nghệ nano

B. Công nghệ CAD/CAM/CNC

C. Công nghệ in 3D

D. Công nghệ năng lượng tái tạo

Câu 5. Công nghệ mới thứ tư được giới thiệu là:

A. Công nghệ nano

B. Công nghệ CAD/CAM/CNC

C. Công nghệ in 3D

D. Công nghệ năng lượng tái tạo

Quảng cáo

Câu 6. Công nghệ nano là:

A. Công nghệ phân tích, chế tạo và ứng dụng các vật liệu có cấu trúc nano

B. Công nghệ sử dụng phần mềm CAD để thiết kế chi tiết sau đó chuyển mô hình thiết kế đến phần mềm CAM để lập quy trình công nghệ gia công chi tiết, sau đó sử dụng máy điều khiển số CNC.

C. Công nghệ phân tách mô hình 3D thành các lớp 2D xếp chồng lên nhau

D. Công nghệ sản xuát năng lượng trên cơ sở chuyển hóa từ các nguồn năng lượng liên tục, vô hạn, ít tác động tiêu cực đến môi trường.

Câu 7. Công nghệ CAD/CAM/CNC là:

A. Công nghệ phân tích, chế tạo và ứng dụng các vật liệu có cấu trúc nano

B. Công nghệ sử dụng phần mềm CAD để thiết kế chi tiết sau đó chuyển mô hình thiết kế đến phần mềm CAM để lập quy trình công nghệ gia công chi tiết, sau đó sử dụng máy điều khiển số CNC.

C. Công nghệ phân tách mô hình 3D thành các lớp 2D xếp chồng lên nhau

D. Công nghệ sản xuát năng lượng trên cơ sở chuyển hóa từ các nguồn năng lượng liên tục, vô hạn, ít tác động tiêu cực đến môi trường.

Câu 8. Công nghệ in 3D là:

A. Công nghệ phân tích, chế tạo và ứng dụng các vật liệu có cấu trúc nano

B. Công nghệ sử dụng phần mềm CAD để thiết kế chi tiết sau đó chuyển mô hình thiết kế đến phần mềm CAM để lập quy trình công nghệ gia công chi tiết, sau đó sử dụng máy điều khiển số CNC.

C. Công nghệ phân tách mô hình 3D thành các lớp 2D xếp chồng lên nhau

D. Công nghệ sản xuát năng lượng trên cơ sở chuyển hóa từ các nguồn năng lượng liên tục, vô hạn, ít tác động tiêu cực đến môi trường.

Quảng cáo

Câu 9. Công nghệ năng lượng tái tạo là:

A. Công nghệ phân tích, chế tạo và ứng dụng các vật liệu có cấu trúc nano

B. Công nghệ sử dụng phần mềm CAD để thiết kế chi tiết sau đó chuyển mô hình thiết kế đến phần mềm CAM để lập quy trình công nghệ gia công chi tiết, sau đó sử dụng máy điều khiển số CNC.

C. Công nghệ phân tách mô hình 3D thành các lớp 2D xếp chồng lên nhau

D. Công nghệ sản xuát năng lượng trên cơ sở chuyển hóa từ các nguồn năng lượng liên tục, vô hạn, ít tác động tiêu cực đến môi trường.

Câu 10. Công nghệ mô phỏng các hoạt động trí tuệ của con người bằng máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính. Đó là công nghệ gì?

A. Công nghệ trí tuệ nhân tạo

B. Công nghệ Internet vạn vật

C. Công nghệ Robot thông minh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Công nghệ kết nối, thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau giữa các máy tính, máy móc, thiết bị kĩ thuật số và cả con người thông qua môi trường internet. Đó là công nghệ gì?

A. Công nghệ trí tuệ nhân tạo

B. Công nghệ Internet vạn vật

C. Công nghệ Robot thông minh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Công nghệ Robot có bộ não sử dụng trí tuệ nhân tạo được cải thiện về khả năng nhận thức, ra quyết định và thực thi nhiệm vụ theo cách toàn diện hơn so với robot truyền thống. Đó là công nghệ gì?

A. Công nghệ trí tuệ nhân tạo

B. Công nghệ Internet vạn vật

C. Công nghệ Robot thông minh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Ứng dụng công nghệ nano là hình nào sau đây?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

D. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

Câu 14. Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC là hình nào sau đây?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

D. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

Câu 15. Ứng dụng công nghệ in 3D là hình nào sau đây?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

D. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Một số công nghệ mới | Thiết kế và công nghệ 10

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác