Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Chương 2 có đáp án (Thiết kế và công nghệ 10)

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Chương 2: Vẽ kĩ thuật có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Công nghệ 10.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Chương 2 có đáp án (Thiết kế và công nghệ 10)

Quảng cáo

Câu 1. Hình ảnh nào sau đây là hình cắt bán phần?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Chương 2 có đáp án (Thiết kế và công nghệ 10)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Chương 2 có đáp án (Thiết kế và công nghệ 10)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Chương 2 có đáp án (Thiết kế và công nghệ 10)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Hình ảnh nào sau đây là hình cắt cục bộ?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Chương 2 có đáp án (Thiết kế và công nghệ 10)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Chương 2 có đáp án (Thiết kế và công nghệ 10)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Chương 2 có đáp án (Thiết kế và công nghệ 10)

D. Cả 3 đáp án trên

Quảng cáo


Câu 3. Quy trình vẽ mặt cắt gồm mấy bước?

A. 1          B. 2

C. 3          D. 4

Câu 4. Hình ảnh nào sau đây là hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Chương 2 có đáp án (Thiết kế và công nghệ 10)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Chương 2 có đáp án (Thiết kế và công nghệ 10)

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5. Quy trình vẽ mặt cắt có bước nào sau đây?

A. Đọc bản vẽ các hình chiếu vuông góc

B. Xác định vị trí cắt

C. Vẽ hình cắt, mặt cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Quảng cáo

Câu 6. Bước 1 của quy trình vẽ mặt cắt là:

A. Đọc bản vẽ các hình chiếu vuông góc

B. Xác định vị trí cắt

C. Vẽ hình cắt, mặt cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Bước 2 của quy trình vẽ mặt cắt là:

A. Đọc bản vẽ các hình chiếu vuông góc

B. Xác định vị trí cắt

C. Vẽ hình cắt, mặt cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Bước 3 của quy trình vẽ mặt cắt là:

A. Đọc bản vẽ các hình chiếu vuông góc

B. Xác định vị trí cắt

C. Vẽ hình cắt, mặt cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Quảng cáo

Câu 9. Quy trình vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ gồm mấy bước?

A. 2          B. 4

C. 6          D. 7

Câu 10. Bước đầu tiên của quy trình vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ là:

A.Vẽ đường chân trời và điểm tụ

B. Vẽ một đường chuẩn ban đầu

C. Đưa chiều dài, chiều rộng vào hình chiếu phối cảnh

D. Đưa chiều cao vào hình chiếu phối cảnh

Trả lời

Câu 11. Bước thứ hai của quy trình vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ là:

A.Vẽ đường chân trời và điểm tụ

B. Vẽ một đường chuẩn ban đầu

C. Đưa chiều dài, chiều rộng vào hình chiếu phối cảnh

D. Đưa chiều cao vào hình chiếu phối cảnh

Câu 12. Bước thứ ba của quy trình vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ là:

A.Vẽ đường chân trời và điểm tụ

B. Vẽ một đường chuẩn ban đầu

C. Đưa chiều dài, chiều rộng vào hình chiếu phối cảnh

D. Đưa chiều cao vào hình chiếu phối cảnh

Câu 13. Bước thứ tư của quy trình vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ là:

A.Vẽ đường chân trời và điểm tụ

B. Vẽ một đường chuẩn ban đầu

C. Đưa chiều dài, chiều rộng vào hình chiếu phối cảnh

D. Đưa chiều cao vào hình chiếu phối cảnh

Câu 14. Bước thứ năm của quy trình vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ là:

A. Vẽ các cạnh của vật thể

B. Hoàn thiện hình

C. Đưa chiều dài, chiều rộng vào hình chiếu phối cảnh

D. Đưa chiều cao vào hình chiếu phối cảnh

Câu 15. Bước thứ sáu của quy trình vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ là:

A. Vẽ các cạnh của vật thể

B. Hoàn thiện hình

C. Đưa chiều dài, chiều rộng vào hình chiếu phối cảnh

D. Đưa chiều cao vào hình chiếu phối cảnh

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác