Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 23 (có đáp án): Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 23: Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Công nghệ 10.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 23 (có đáp án): Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao

Câu 1. Trồng trọt công nghệ cao có mấy ưu điểm?

Quảng cáo

A. 1          B. 2

C. 3          D. 4

Câu 2. Ưu điểm đầu tiên của trồng trọt công nghệ cao là?

A. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

B. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thân thiện môi trường.

C. Chủ động trong sản xuất, quy mô mở rộng

D. Giảm giá thành và đa dạng hóa sản phẩm.

Quảng cáo


Câu 3. Ưu điểm thứ hai của trồng trọt công nghệ cao là?

A. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

B. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thân thiện môi trường.

C. Chủ động trong sản xuất, quy mô mở rộng

D. Giảm giá thành và đa dạng hóa sản phẩm.

Câu 4. Ưu điểm thứ ba của trồng trọt công nghệ cao là?

A. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

B. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thân thiện môi trường.

C. Chủ động trong sản xuất, quy mô mở rộng

D. Giảm giá thành và đa dạng hóa sản phẩm.

Câu 5. Ưu điểm thứ tư của trồng trọt công nghệ cao là?

Quảng cáo

A. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

B. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thân thiện môi trường.

C. Chủ động trong sản xuất, quy mô mở rộng

D. Giảm giá thành và đa dạng hóa sản phẩm.

Câu 6. Ngành trồng trọt đang gặp phải mấy thách thức lớn?

A. 1          B. 2

C. 3          D. 4

Câu 7. Thách thức mà ngành trồng trọt đang gặp phải là gì?

A. Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

B. Quá trình đô thị hóa thu hẹp diện tích đất trồng

C. Nhu cầu lương thực tăng cao do gia tăng dân số

D. Cả 3 đáp án trên

Quảng cáo

Câu 8. Thách thức đầu tiên đối với ngành trồng trọt là gì?

A. Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

B. Quá trình đô thị hóa thu hẹp diện tích đất trồng

C. Nhu cầu lương thực tăng cao do gia tăng dân số

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Thách thức thứ hai đối với ngành trồng trọt là gì?

A. Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

B. Quá trình đô thị hóa thu hẹp diện tích đất trồng

C. Nhu cầu lương thực tăng cao do gia tăng dân số

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Thách thức thứ ba đối với ngành trồng trọt là gì?

A. Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

B. Quá trình đô thị hóa thu hẹp diện tích đất trồng

C. Nhu cầu lương thực tăng cao do gia tăng dân số

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam có mấy thực trạng?

A. 1          B. 2

C. 3          D. 4

Câu 12. Thực trạng đối với sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam là:

A. Sự quan tâm của Nhà nước về nông nghiệp công nghệ cao.

B. Sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân

C. Bước đầu mang lại hiệu quả tích cực

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Thực trạng đầu tiên đối với sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam là:

A. Sự quan tâm của Nhà nước về nông nghiệp công nghệ cao.

B. Sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân

C. Bước đầu mang lại hiệu quả tích cực

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Thực trạng thứ hai đối với sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam là:

A. Sự quan tâm của Nhà nước về nông nghiệp công nghệ cao.

B. Sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân

C. Bước đầu mang lại hiệu quả tích cực

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Thực trạng thứ ba đối với sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam là:

A. Sự quan tâm của Nhà nước về nông nghiệp công nghệ cao.

B. Sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân

C. Bước đầu mang lại hiệu quả tích cực

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác