Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 8 Học kì 2 có đáp ánTop 16 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 8 Học kì 2 có đáp án

Phần dưới là danh sách Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 8 Học kì 2 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 8.

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề kiểm tra Giữa kì 2 Địa Lí lớp 8 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Địa Lí lớp 8 Học kì 2 có đáp án

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 2)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Địa hình chủ yếu của khu vực Đông Nam Á là

A. sơn nguyên            B. thung lũng            C. đồi núi            D. đồng bằng

Câu 2. Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song:

A. chưa vững chắc            B. vững chắc            C. rất vững chắc            D. rất ổn định

Câu 3. Điểm nào sau đây không đúng với các nước Đông Nam Á?

A. Nguồn nhân công dồi dào.

B. Tài nguyên thiên nhiên và nguồn nông phẩm nhiệt đới phong phú.

C. Tranh thủ được nguồn vốn và công nghệ của nước ngoài.

D. Chủ yếu nhập nguyên liệu và khoáng sản.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 4. Mục tiêu chung của Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

A. Hợp tác về giáo dục, đào tạo.

B. Giữ vững hoà bình, an ninh, ổn định khu vực.

C. Cùng sử dụng lao động.

D. Cùng khai thác tài nguyên.

Câu 5. Gió tây khô nóng gây ra hạn hán ở vùng:

A. Miền Trung.

B. Tây Bắc.

C. Miền Trung và Tây Bắc

D. Bắc Trung Bộ.

Câu 6. Hồ Dầu Tiếng nằm trên sông:

A. Sông La Ngà.            B. Sông Sài Gòn.            C. Sông Đồng Nai.            D. Sông Ba.

Phần tự luận

Câu 7 (4 điểm). Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm

Câu 1. Địa hình chủ yếu của khu vực Đông Nam Á là đồi núi. Các dãy núi của khu vực Đông Nam Á chạy theo hướng bắc – nam và tây bắc – đông nam.

Chọn: C.

Câu 2. Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.

Chọn: A.

Câu 3. Các nước Đông Nam Á là các nước đang phát triển có nguồn nhân công dồi dào, tài nguyên thiên nhiên với nguồn nông phẩm nhiệt đới phong phú, tài nguyên khoáng sản phong phú và có sức thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn, công nghệ quốc tế. Đồng thời, các nước Đông Nam Á chủ yếu nhập khẩu máy móc, khoa học kĩ thuật và xuất khẩu các mặt hàng nông sản, khoáng sản thô,…

Chọn: D.

Câu 4. Mục tiêu chung của Hiệp hội các nước Đông Nam Á là giữ vững hoà bình, an ninh, ổn định khu vực.

Chọn: B.

Câu 5. Gió tây khô nóng gây ra hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh Miền Trung, đặc biệt là vùng Bắc Trung Bộ và Tây Nam của vùng Tây Bắc.

Chọn: C.

Câu 6. Hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hồ Dầu Tiếng nằm trên sông Sài Gòn.

Chọn: B.

Phần tự luận

Câu 7 (4 điểm).

Nguyên nhân các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc vì:

- Việc sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu vẫn chiếm vị trí đáng kể trong cơ cấu kinh tế của nhiều nước.  (1 điểm)

- Các nước Đông Nam Á phát triển nhiều ngành kinh tế dựa vào hai thế mạnh chủ yếu là nguyên liệu và lao động, hai thế mạnh này sẽ giảm dần vai trò trong tương lai.  (1 điểm)

- Năm 1997-1998 khủng hoảng tài chính tiền tệ bắt đầu từ Thái Lan làm cho kinh tế nhiều nước tăng trưởng âm.  (1 điểm)

- Việc bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình phát triển kinh tế đã làm cho cảnh quan thiên nhiên bị phá hoại, đe dọa sự phát triển bền vững của khu vực.  (1 điểm)

Đề kiểm tra Địa Lí lớp 8 Giữa kì 2 (Lần 2)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 : Sông nào không nằm trong hệ thống sông ngòi Đông Nam Á?

A. sông Hồng

B. sông Trường Giang

C. sông A-ma-dôn

D. sông Mê Kông

Câu 2 : Quốc gia nào không có tên gọi là vương quốc?

A. Việt Nam

B. Bru-nây

C. Thái Lan

D. Cam-pu-chia

Câu 3 : Việc bảo vệ môi trường của nhiều nước Đông Nam Á chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình phát triển kinh tế đã làm cho:

A. sản xuất công nghiệp bị trì tệ.

B. cảnh quan thiên nhiên bị phá hoại

C. tài nguyên khoáng sản bị cạn kiệt

D. thất nghiệp ngày càng tăng

Câu 4 : Năm 1999, hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) gồm có

A. 5 nước

B. 7 nước

C. 9 nước

D. 10 nước

Câu 5 : Các nước ASEAN, quốc gia nào chủ yếu nhập khẩu lúa gạo từ Việt Nam?

A. Ma-lai-si-a, Cam-pu-chia, In- do-nê- si- a.

B. Ma-lai-si-a, Xin-ga-po, In- do-nê- si- a.

C. Ma-lai-si-a, Phi-lip-pin, In- do-nê- si- a.

D. Ma-lai-si-a, Mi-an-ma, In- do-nê- si- a.

Câu 6 : Việt Nam thuộc khu vực nào sau đây?

A. Đông Nam Á

B. Đông Á

C. Tây Á

D. Đông Á

Câu 7 : Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm:

A. vùng trời, đất liền và hải đảo

B. đất liền và hải đảo, vùng biển

C. vùng biển, vùng trời, vùng đất

D. hải đảo, vùng biển, vùng trời

Câu 8 : Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ tuyến:

A. 8o34’B - 23o23’B

B. 8o34’N - 22o22’B

C. 8o30’B - 23o23’B

D. 8o30’N - 22o22’B

Câu 9 : Đường biên giới trên đất liền của nước ta dài:

A. 4936 km

B. 4639 km

C. 3649 km

D. 3946 km

Câu 10 : Đặc điểm nào không phải đặc điểm khí hậu của biển Đông?

A. Nóng quanh năm

B. Có hai mùa gió

C. lượng mưa lớn hơn đất liền

D. Biên độ nhiệt nhỏ.

Tự luận

Câu 1 (2 điểm) : Dựa vào bảng số liệu sau:

Đề kiểm tra Địa Lí lớp 8 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Nhận xét về tỉ trọng tổng sản phẩm trong nước của các nước Đông Nam Á thay đổi như thế nào?

Câu 2 (3 điểm) : Trình bày đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Phần trắc nghiệm

Câu 1 : Sông A-ma-dôn là con sông dài thứ 2 thế giới sau sông Nin và sông A-ma-dôn nằm ở khu vực Nam Mĩ.

Chọn : C

Câu 2 : Việt Nam là một trong số ít nước hiện nay trên thế giới theo chế độ công hòa.

Chọn : A

Câu 3 : Việc bảo vệ môi trường của nhiều nước Đông Nam Á chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình phát triển kinh tế đã làm cho cảnh quan thiên nhiên bị phá hoại, đe dọa sự phát triển bền vững của khu vực.

Chọn : B

Câu 4 : Ra đời năm 1967, gồm 5 nước Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po là thành viên sáng lập. Số lượng thành viên ngày càng tăng, đến nay đã có 10 quốc gia thành viên (Năm 1999, Cam-pu-chia là thành viên cuối cùng gia nhập ASEAN). Quốc gia chưa tham gia ASEAN là Đông-ti-mo.

Chọn : D

Câu 5 : Việt Nam xuất khẩu lúa gạo sang các nước ASEAN tiêu biểu là In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin và Ma-lay-si-a.

Chọn : C

Câu 6 : Việt Nam là quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á.

Chọn : A

Câu 7 : Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời (Tham khảo thêm thông tin SGK/81).

Chọn : C

Câu 8 : Phần đất liền nước ta nằm giữa vĩ tuyến 8o34’B thuộc huyện Đồng Văn – Hà Giang đến vĩ tuyến 23o23’B thuộc huyện Ngọc Hiển – Cà Mau (Xem thêm thông tin SGK/84).

Chọn : A

Câu 9 : Việt Nam nằm trong bán đảo Đông Dương, thuộc vùng Đông Nam châu Á. Lãnh thổ Việt Nam chạy dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo này. Việt Nam có biên giới đất liền dài 4.639km với Trung Quốc (1.281km), Lào (2.130km) và Campuchia (1.228km) và bờ biển dài 3.260 km tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ, biển Đông và vịnh Thái Lan.

Chọn : B

Câu 10 : Đặc điểm khí hậu của biển Đông là có hai mùa gió (Đông Bắc và Tây Nam), Nóng - ẩm quanh năm nhưng có biên độ nhiệt nhỏ và lượng mưa ít hơn trong đất liền (Tham khảo thêm thông tin SGK/88 – 89).

Chọn : C

Tự luận

Câu 1 :

- Campuchia: Tỉ trọng nông nghiệp giảm mạnh từ 55,6% năm 1980 xuống 37,1% năm 2000, tỉ trọng của công nghiệp và dịch vụ tăng, dịch vụ có tỉ trọng cao nhất năm 2000 (dẫn chứng). (0,5 điểm)

- Lào: Tỉ trọng nông nghiệp giảm nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất, tỉ trọng công nghiệp tuy có tăng, nhưng tỉ trọng còn thấp, tỉ trọng dịch vụ không thay đổi. (0,5 điểm)

- Philippin: Tỉ trọng nông nghiệp giảm, tỉ trọng công nghiệp giảm, tỉ trọng dịch vụ tăng và chiếm tỉ trọng cao nhất. (0,5 điểm)

- Thái Lan: Tỉ trọng nông nghiệp giảm và thấp nhất, tỉ trọng công nghiệp tăng, dịch vụ tăng và chiếm tỉ trọng cao nhất. (0,5 điểm)

Lưu ý : Tất cả các nhận xét đều phải có số liệu minh chứng.

Câu 2 :

- Vùng biển Việt Nam là một phần của Biển Đông. (0,5 điểm)

- Biển Đông là một biển lớn (diện tích là 3447000 km2), tương đối kín, có hai vịnh lớn là Bắc Bộ và Thái Lan, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á. (0,5 điểm)

- Chế độ gió: Biển Đông chịu ảnh hưởng của gió mùa, gió Đông Bắc chiếm ưu thế từ tháng 10 đến tháng 4. các tháng còn lại chủ yếu là gió Tây Nam, riêng vịnh Bắc Bộ có hướng nam. (0,5 điểm)

- Chế độ nhiệt: Mùa hạ mát, mùa đông ấm, biên độ nhiệt năm nhỏ. (0,5 điểm)

- Chế độ mưa: Mưa từ 1100 đến 1300 mm/năm. (0,5 điểm)

- Chế độ triều: Thuỷ triều không giống nhau, có nơi nhật triều, có nơi bán nhật triều. (0,25 điểm)

- Độ muối trung bình là 30- đến 33%o. (0,25 điểm)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa lí lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 8 khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 8 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 8 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 8 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.