Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 8 Học kì 1 có đáp ánTop 16 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 8 Học kì 1 có đáp án

Phần dưới là danh sách Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 8 Học kì 1 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 8.

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề kiểm tra Giữa kì 1 Địa Lí lớp 8 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Địa Lí lớp 8 Học kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Nguồn dầu mỏ và khí đốt của Châu Á tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

A. Bắc Á                B. Đông Nam Á                C. Nam Á                D. Tây Nam Á

Câu 2. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa ở châu Á phân bố ở khu vực nào?

A. Nam Á                B. Bắc Á                C. Đông Á                D. Trung Á

Câu 3. Những sông lớn ở Châu Á đổ ra Ấn Độ Dương là:

A. Ôbi, Iênitxây, Lêna

B. Hồng, Amua, Cửu Long

C. Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công

D. Ấn, Hằng, Tigrơ – Ơphrát

Câu 4. Hướng gió chính vào mùa hạ ở Việt Nam là:

A. Tây Bắc                B. Đông Nam                 C. Tây Nam                D. Đông Bắc

Câu 5. So với các châu lục khác, châu Á có số dân:

A. Đứng đầu.               B. Đứng thứ hai.              C. Đứng thứ ba.              D. Đứng thứ tư

Câu 6. Phật giáo ra đời ở quốc gia nào dưới đây?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. Trung Quốc                B. Ấn Độ                C. Liên Bang Nga                D. Nhật Bản

Phần tự luận

Câu 7 (4 điểm).

a) Trình bày các đặc điểm của địa hình châu Á?

b) Kể tên một số dãy núi, sơn nguyên chính và đồng bằng lớn của châu Á?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm

Câu 1. Nguồn dầu mỏ và khí đốt của Châu Á tập trung chủ yếu ở khu Tây Nam Á. Một số nước có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt lớn nhủ Ả-rập Xê-út, I ran, Cô-oét,…

Chọn: D.

Câu 2. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa ở châu Á phân bố ở Đông Nam Á và Nam Á.

Chọn: A.

Câu 3. Những sông lớn ở Châu Á đổ ra Ấn Độ Dương là sông Ấn, Hằng, Tigrơ – Ơphrát

Chọn: D.

Câu 4. Hướng gió chính vào mùa hạ ở Việt Nam là hướng Tây Nam và vào mùa đông là hướng Đông Bắc.

Chọn: C.

Câu 5. Châu Á là châu lục có dân số đông nhất, tiếp đến là châu Âu, châu Mỹ, châu Phi (có thể tham khảo số liệu bảng 5.1 SGK/16).

Chọn: A.

Câu 6. Ấn Độ là nơi ra đời hai tôn giáo lớn trên thế giới, đó là Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Chọn: B.

Phần tự luận

Câu 7.

a)

- Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ và có nhiều đồng bằng rộng.  (1 điểm)

- Các dãy núi chạy theo hai hướng chính: Đông - tây hoặc gần đông - tây và bắc - nam hoặc gần bắc - nam làm địa hình bị chia cắt phức tạp.  (1 điểm)

- Các núi và sơn nguyên tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm.  (0,5 điểm)

b)

- Các dãy núi chính: Himalaya, Côn Luân, Thiên Sơn, Antai.  (0,5 điểm)

- Các sơn nguyên chính: Trung Xibia, Tây Tạng, Aráp, Iran, Đêcan,...  (0,5 điểm)

- Các đồng bằng lớn: Turan, Lưỡng Hà, Ấn - Hằng, Tây Xibia, Hoa Bắc, Hoa Trung,…   (0,5 điểm)

Đề kiểm tra Địa Lí lớp 8 Giữa kì 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 : Nguồn dầu mỏ và khí đốt của Châu Á tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

A. Bắc Á

B. Đông Nam Á

C. Nam Á

D. Tây Nam Á.

Câu 2 : Châu Á tiếp giáp với hai châu lục nào?

A. Châu Âu và châu Mĩ.

B. Châu Phi và châu Âu.

C. Châu Phi và châu Mĩ.

D. Châu Mĩ và châu Nam Cực.

Câu 3 : Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa ở châu Á phân bố ở:

A. Nam Á

B. Trung Á

C. Bắc Á

D. Đông Á

Câu 4 : Những sông lớn ở Châu Á đổ ra Ấn Độ Dương là:

A. Hồng, Amua, Cửu Long

B. Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công

C. Ấn, Hằng, Tigrơ – Ơphrát

D. Ôbi, Iênitxây, Lêna

Câu 5 : Vào mùa hạ ở Châu Á có áp thấp nào ngự trị?

A. I-ran.

B. A-lê-út.

C. Nam Đại Tây Dương.

D. Nam Ấn Độ Dương.

Câu 6 : Hướng gió chính vào mùa Đông ở khu vực Đông Nam Á là:

A. Đông Nam

B. Tây Nam

C. Tây Bắc

D. Đông Bắc.

Câu 7 : Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Châu Á?

A. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á

C. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á

D. Bắc Á, Tây Nam Á, Đông Á

Câu 8 : Khu vực Nam Á chủ yếu có đới cảnh quan:

A. Rừng nhiệt đới ẩm

B. Rừng cận nhiệt đới ẩm

C. Xavan và cây bụi

D. Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng.

Câu 9 : Châu Á không có loại khoáng sản nào?

A. Dầu khí

B. Kim cương

C. Đồng

D. Crôm

Câu 10 : Châu Mĩ có qui mô dân số lớn thứ hai, sau châu:

A. Châu Á

B. Châu Phi

C. Châu Âu

D. Châu Đại Dương

Tự luận

Câu 1 (3 điểm) : Trình bày các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu?

Câu 2 (2 điểm) : Trình bày đặc điểm dân cư, các tôn giáo lớn của châu Á?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Phần trắc nghiệm

Câu 1 : Nguồn dầu mỏ và khí đốt của Châu Á tập trung chủ yếu ở khu Tây Nam Á với một số nước có trữ lượng lớn như Ả-rập Xê-út, I-ran, Y-men,…

Chọn : D

Câu 2 : Châu Á tiếp giáp với hai châu lục, đó là châu Âu và châu Phi.

Chọn : B

Câu 3 : Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa ở châu Á phân bố chủ yếu ở khu vực Nam Á.

Chọn : A

Câu 4 : Những sông lớn ở Châu Á đổ ra Ấn Độ Dương là sông Ấn, sông Hằng, sông Ti-grơ và sông Ơ-phrát.

Chọn : C

Câu 5 : Vào mùa hạ ở Châu Á có áp thấp I-ran ngự trị (Tham khảo thêm lược đồ 4.2 SGK/15).

Chọn : A

Câu 6 : Hướng gió chính vào mùa Đông ở khu vực Đông Nam Á là hướng Đông Bắc và ảnh hưởng chủ yếu đến phía Bắc Mi-an-ma, phía Bắc Việt Nam.

Chọn : D

Câu 7 : Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nam Á, Trung Á và Nam Á (Xem thêm lược đồ 5.1 SGK/17).

Chọn : B

Câu 8 : Khu vực Nam Á chủ yếu có đới cảnh quan Xavan và cây bụi. Ngoài ra còn có đới cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm (Xem thêm lược đồ 3.1 SGK/11).

Chọn : C

Câu 9 : Châu Á có nguồn khoáng sản rất phong phú và có trữ lượng lớn. Các khoáng sản quan trọng nhất là dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crom, đồng, thiếc,…

Chọn : B

Câu 10 : Châu Âu có qui mô dân số lớn thứ hai, sau châu Á (Châu Âu: 728 triệu người, châu Á: 3766 triệu người; châu Mĩ: 850 triệu người,… Số liệu năm 2002).

Chọn : A

Tự luận

Câu 1 :

- Đặc điểm vị trí địa lí: Châu Á tiếp giáp với hai châu lục lớn là châu Âu và châu Phi, tiếp giáp với ba đại dương là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. (1 điểm)

- Về kích thước: (1 điểm)

+ Phần đất liền: Điểm cực Bắc là 77°44' B, điểm cực Nam là 1°16'B.

+ Châu Á là châu lục rộng nhất thế giới. Diện tích phần đất liền khoảng 41,5 triệu km2, nếu tính cả diện tích các đạo phụ thuộc thì rộng khoảng 44,4 triệu km2; chiều dài từ bắc đến nam là 8500 km, chiều rộng từ tây sang đông nơi lãnh thổ rộng nhất là 9200 km.

- Ý nghĩa của vị trí và kích thước tới khí hậu: Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc tới Xích đạo làm cho lượng bức xạ mặt trời phân bố không đều nên châu Á có nhiều đới khí hậu. Lãnh thô rộng lớn, ảnh hưởng của biển và bức chắn địa hình của các dãy núi, sơn nguyên đã làm cho khí hậu châu Á có sự phân hoá. (1 điểm)

Câu 2 :

- Châu Á là châu lục đông dân nhất thế giới. Năm 2002, dân số châu Á là 3766 triệu người (chưa tính số dân của Liên bang Nga). (0,5 điểm)

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á vẫn còn cao (1,3% năm 2002). (0,5 điểm)

- Dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc, nhưng chủ yếu là chủng tộc Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-ít. Có sự hoà huyết giữa các chủng tộc và các dân tộc trong mỗi quốc gia. (0,5 điểm)

- Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo có số tín đồ lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Ki-Tô giáo, Ấn Độ giáo. (0,5 điểm)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa lí lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 8 khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 8 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 8 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 8 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.