Công nghệ 12 Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giácCông nghệ 12 Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

Với giải bài tập Công nghệ 12 Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh lớp 12 làm bài tập Công nghệ 12 Bài 24.

I. Nội dung và quy trình thực hành

Quảng cáo

   1. Thực hành nối tải hình tam giác và hình sao

      Bước 1: Tìm hiểu các dụng cụ đo

      Bước 2: Quan sát, tìm hiểu bảng thực hành

      Bước 3: Nối tải ở bảng thành hình tam giác

         Học sinh nối tải ở bảng thành hình tam giác, sau đó giáo viên kiểm tra.

      Bước 4: Nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính.

         Học sinh thực hành nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính, sau đó giáo viên kiểm tra.

         Sau khi tìm hiểu và thực hành nối tải ở bảng, các em trình bày về cách nối, nêu đặc điểm của mỗi cách nối và ghi vào mục 1 báo cáo thực hành.

Quảng cáo

   2. Thực hành nối tải hình sao có dây trung tính vào nguồn điện ba pha

   Nối các bóng đèn ở bảng thành hình sao có dây trung tính và đấu vào nguồn điện ba pha bốn dây. Trình tự thực hành như sau:

      Bước 1: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành

         Học sinh vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành có các vôn kế đo điện áp dây, điện áp pha; ampe kế đo dòng điện ba pha, dòng điện trong dây trung tính và ghi vào mục 2a báo cáo thực hành.

      Bước 2: Nối dây mạch điện

         Học sinh nối dây mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. Giáo viên kiểm tra mạch điện.

      Bước 3: Đo điện áp và dòng điện

         Giáo viên cho phép đóng điện, học sinh đo điện áp dây, điện áp pha, dòng điện pha, dòng điện dây trung tính và ghi kết quả đo vào bảng (mục 2) báo cáo thực hành.

   Chú ý: Khi thực hành, cần đảm bảo an toàn cho người và thiết bị đo.

      Bước 4: Tính dòng điện và điện áp

         Dựa vào số liệu của các bóng đèn, học sinh tính dòng điện, điện áp và điền kết quả vào bảng (mục 2b) báo cáo thực hành.

Quảng cáo
II. Mẫu báo cáo thực hành

                  NỐI TẢI BA PHA HÌNH SAO VÀ HÌNH TAM GIÁC

      Họ và tên: Đào Anh Đăng.

      Lớp: 12A2.

   1. Tìm hiểu về cách nối tải hình tam giác và hình sao. Nêu cách nối và đặc điểm của mỗi loại

      - Nối hình tam giác:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

      - Nối hình sao:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

   2. Thực hành nối tải hình sao có dây trung tính vào nguồn điện ba pha

      a) Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành.

      b) Đo và tính kết quả, ghi vào bảng báo cáo thực hành.

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

   3. Đánh giá kết quả thực hành

      Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Xem thêm các bài giải bài tập Công nghệ lớp 12 hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên