Câu 12 trang 116 Công nghệ 12Bài 30: Ôn tập

Câu 12 trang 116 Công nghệ 12: Hãy vẽ sơ đồ hệ thống điện quốc gia và cho biết ở Việt Nam hiện nay lưới điện có các cấp điện áp nào?

Trả lời

Quảng cáo

   Sơ đồ hệ thống điện quốc gia:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

   → Ở Việt Nam hiện nay lưới điện có các cấp điện áp 800 kV; 500 kV; 6 kV và 0,4 kV

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Công nghệ 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-30-on-tap.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên