Câu 17 trang 116 Công nghệ 12Bài 30: Ôn tập

Câu 17 trang 116 Công nghệ 12: Hãy nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Trả lời

Quảng cáo

* Đặc điểm:

   - Tải phân bố thường tập trung.

   - Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220 V.

   - Mạng chiếu sáng cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

* Yêu cầu:

   - Đảm bảo chất lượng điện năng.

   - Đảm bảo tính kinh tế.

   - Đảm bảo an toàn.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Công nghệ 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-30-on-tap.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên