Câu 3 trang 87 Công nghệ 12Bài 22: Hệ thống điện quốc gia

Câu 3 trang 87 Công nghệ 12: Vì sao cần phải có hệ thống điện quốc gia?

Trả lời

Quảng cáo

   Cần phải có hệ thống điện quốc gia vì:

      - Hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng cung cấp cho các ngành thuộc nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp,… và sinh hoạt.

      - Hệ thống điện quốc gia có độ tin cậy cao, chất lượng điện năng tốt, an toàn và kinh tế.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Công nghệ 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-22-he-thong-dien-quoc-gia.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên