Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 25 trang 102Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 25 trang 102: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết biểu thức tính hệ số biến áp của máy biến áp một pha?

Trả lời

Quảng cáo

   Gọi N1, N2 lần lượt là số vòng dây mỗi pha của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

   U1, U2 lần lượt là điện áp sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp.

   Hệ số biến áp của máy biến áp một pha là:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12
Quảng cáo

Các bài giải bài tập Công nghệ 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-25-may-dien-xoay-chieu-ba-pha-bien-ap-ba-pha.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên