Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 (có đáp án): Động cơ không đồng bộ ba pha

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 (có đáp án): Động cơ không đồng bộ ba pha

Câu 1: Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng trong:

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Đời sống

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 2: Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ xoay chiều ba pha có:

A. n < n1

B. n > n1

C. n = n1

D. n ≤ n1

Đáp án: A

Câu 3: Động cơ không đồng bộ ba pha:

A. Là máy điện tĩnh

B. Là máy điện quay

C. Có stato là phần quay

D. Có roto là phần tĩnh

Đáp án: B

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo chỉ gồm hai phần là stato và roto.

B. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo gồm hai phần chính là stato và roto, ngoài ra còn có vỏ máy, nắp máy,...

C. Stato là phần tĩnh

D. Roto là phần quay

Đáp án: B

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai:

A. Stato có lõi thép xẻ rãnh trong

B. Roto có lõi thép xẻ rãnh ngoài

C. Stato có lõi thép xẻ rãnh ngoài, roto có lõi thép xẻ rãnh trong

D. Đáp án A và B đúng

Đáp án: C

Câu 6: Công thức tính tốc độ từ trường quay:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Đáp án: A

Câu 7: Tốc độ trượt:

A. n2 = n – n1

B. n2 = n1 – n

C. n2 = n + n1

D. n1 = n2 – n

Đáp án: B

Câu 8: Hệ số trượt tốc độ:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

D. Đáp án A và B đúng

Đáp án: D

Câu 9: Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng dòng điện:

A. Dòng một chiều

B. Dòng xoay chiều

C. Có thể là dòng một chiều hay xoay chiều

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: B

Câu 10: Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rãi do:

A. Cấu tạo nhỏ, gọn

B. Dễ sử dụng

C. Cấu tạo đơn giản

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

bai-26-dong-co-khong-dong-bo-ba-pha.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12