Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Cắm hoa dạng thẳng đứng

1. Dạng cơ bản

d) Sơ đồ cắm hoa

• Quy ước về góc độ cắm các cành hoa vào bình cắm :

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

   - Cành cắm thẳng đứng là cành 00;

   - Cành cắm ngang miệng bình về 2 phía là cành 900.

• Góc độ cắm của 3 cành chính ở dạng cắm thẳng đứng trong bình cao và bình thấp :

   - CànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng khoảng 10-150 hoặc thẳng đứng.

   - CànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng 450.

   - CànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhấtthường nghiêng 750 về phía đối diện.

• Có thể dùng hoa hoặc cành lá làm cành chính.

b) Quy trình cắm hoa

• Vật liệu, dụng cụ: Cành thông nhỏ hoặc lá măng làm cành chính, hoa đồng tiền làm cành phụ, bình thấp, mút xốp hoặc bàn chông (đế ghim)

   - Cắm cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất , dài khoảng 1,5(D+h), nghiêng khoảng 10-150 (hình a) ;

   - Cắm cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất , dài khoảng 2/3 cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất , nghiêng khoảng 450 (hình b) ;

   - Cắm cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất , dài khoảng 2/3 cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất , nghiêng khoảng 750 (hình c) ;

   - Cắm các cành T có độ dài khác nhau xen vào cành chính và điểm thêm cành lá nhỏ che kín miệng bình (hình d).

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

2. Dạng vận dụng

a) Thay đổi góc độ các cành chính (hình 76)

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

- góc độ cắm hoa :

   + Cành chínhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thẳng đứng 00;

   + CànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất nghiêng 50

   + CànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thẳng đứng

- Vật liệu, dụng cụ cắm hoa ;

   + Lá cây lưỡi hổ, hoa đồng tiền( có thể thay bằng hoa hồng, hoa cúc,…)

   + Cành thủy trúc, giỏ mây, dao, kéo, mút xốp

b) Bỏ bớt môt hoặc hai cành chính

- Sư dụng các vật liệu:

   + Hoa

   + Mút xốp

   + Lá trang trí

   + Cành khô

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

II. Cắm hoa dạng nghiêng

1. Dạng cơ bản

a) Sơ đồ cắm hoa

   - Góc độ cành chính ở dạng nghiêng là 450

   - Ở dạng thẳng cành chính nghiêng từ 10-150

b) Quy trình cắm hoa

- Vật liệu, dụng cụ: hoa hồng, lá dương xỉ ; bình thấp, đế ghim hoặc mút xốp.

• Quy trình cắm hoa :

   + Cắm cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất , dài khoảng 1,5 (D+h), nghiêng 450 (hình a) ;

   + Cắm cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất , dài khoảng 2/3 cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất , nghiêng 150, hơi ngả ra phía sau (hình b) ;

   + Cắm cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất , dài khoảng 2/3 cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất , nghiêng 750, hơi ngả ra phía trước (hình c) ;

   + Cắm các cành phụ T gồm hoa, lá xen vào cành chính và che kín miệng bình

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

2. Dạng vận dụng

a) Thay đổi góc độ của các cành chính

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

- Góc độ cắm của các cành chính so với dạng cơ bản.

   + Cành nghiêng 750

   + Cành nghiêng 450

   + Cành nghiêng 5-70

⇒ So với dạng cơ bản các cành có độ nghiêng lớn hơn nhiều.

- Vật liệu, dụng cụ cắm hoa.

   + 7 bông hoa đồng tiền, 1 nhánh lá cau cảnh, bình thấp hình vuông, mút xốp, dao, kéo

   + Có thể thay bằng hoa hồng, hoa cúc, lá măng, lá dương sỉ,...

b) Bỏ bớt một hoặc hai cành chính, thay đôi độ dài của cành chính

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

- Vật liệu, dụng cụ :

   + 2 nhánh hoa lan ;

   + 1 nhánh lá cau cảnh ;

   + 1 nhánh lá măng ;

   + Bình cao, hình tròn.

- Quy trình cắm hoa :

   + Cắm cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất có chiều dài = 2(D+h), nghiêng 750;

   + Cắm cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất có chiều dài = 3/4 cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất , nghiêng 450 ;

   + Đệm lá cau cảnh phía sau và đệm lá măng che kín miệng bình.

III. Cắm hoa dạng tỏa tròn

1. Sơ đồ cắm hoa

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

   - Ở dạng cắm hoa toả tròn, độ dài của các cành chính đều bằng nhau nhưng màu hoa khác nhau để cắm xen kẽ làm bình hoa thêm rực rỡ.

   - Các cành phụ cắm xen vào các cành chính và ở dưới toả ra xung quanh.

2. Quy trình cắm hoa

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

- Vật liệu, dụng cụ

   + Nhiều loại hoa, có màu sắc hài hoà như màu trắng, vàng sẫm, vàng nhạt ; hoặc tương phản như màu trắng, tím, đỏ... ;

   + Lá măng, lá dương xỉ, hoa cúc kim...

   + Bình cắm thấp, mút xốp...

- Quỵ trình cắm hoa :

   + Cắm một cành cúc màu vàng nhạt làm cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất chính giữa bình, có chiều dài = D.

   + Cắm 4 cành cúc màu sẫm làm cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất có chiều dài = D, chia bình làm 4 .phần.

   + Cắm 4 cành cúc màu nhạt làm cànhLý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất có chiều dài = D xen giữa cành cúc màu sẫm ;

   + Cắm các cành cúc màu trắng xen kẽ màu vàng sẫm và vàng nhạt xung quanh bình.

   + Cắm thêm lá dương xỉ, hoa cúc kim... vào khoảng trống giữa các hoa, lá và ở dưới toả ra xung quanh.

IV. CẮM HOA DẠNG TỰ DO

   - Tự chọn số lượng hoa và chiều dài cành hoa cần cắm.

   - Thực hiện cắm hoa dạng tự do không nhất thiết phải tuân theo đầy đủ nguyên tắc cắm hoa cơ bản mà có thế bớt một số cành chính, thay đổi độ dài, góc độ cắm của các cành...

Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Trong cắm hoa dạng thằng đứng, cành chính được cắm như thế nào ?

A. Cành cắm ngang miệng bình về 2 phía

B. Cành cắm thẳng đứng 0o

C. Cành nghiêng 75o về phía đối diện.

D. Không có đáp án đúng

Đáp án: B

Giải thích: Trong cắm hoa dạng thằng đứng, cành chính được cắm thẳng đứng 0o hoặc nghiêng khoảng 10 – 15o – SGK trang 57

Câu 2: Quy ước về góc độ cắm hoa dạng thắng đứng nào là không đúng ?

A. Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng khoảng 10-15° hoặc thẳng đứng

B. Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng 45o.

C. Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng 0o.

D. Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng 75o về phía đối diện.

Đáp án: C

Giải thích: Quy ước về góc độ cắm hoa dạng thắng đứng là:

   + Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng khoảng 10-15o hoặc thẳng đứng

   + Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng 45o.

   + Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng 75o về phía đối diện – SGK trang 57

Câu 3: Góc độ cành chính ở dạng nghiêng là bao nhiêu ?

A. 15o

B. 30o

C. 45o

D. 60o

Đáp án: C

Giải thích: Góc độ cành chính ở dạng nghiêng là 45o - SGK trang 60

Câu 4: Lựa chọn phương án đúng về chiều dài của cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

A. Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất dài khoảng 2/3 cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

B. Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất dài khoảng 2/3 cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

C. Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất dài khoảng 1,5 (D+h)

D. Không có đáp án đúng

Đáp án: C

Giải thích: Chiều dài của cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất : Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất dài khoảng 1,5 (D+h) – SGK trang 60

Câu 5: Cắm hoa trang trí tủ, kệ sách nên chọn:

A. Dạng thẳng, bình cao, ít hoa.

B. Dạng toả tròn, bình thấp, nhiều hoa.

C. Dạng tỏa tròn, bình cao, nhiều hoa.

D. Dạng nghiêng, bình cao, nhiều hoa.

Đáp án: A

Giải thích: Cắm hoa trang trí tủ, kệ sách nên chọn: Dạng thẳng, bình cao, ít hoa

Câu 6: Vật liệu và dụng cụ cần để cắm hoa dạng thẳng gồm những gì?

A. Cành thông nhỏ, hoa đồng tiền

B. Bình thấp

C. Mút xốp

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: Vật liệu và dụng cụ cần để cắm hoa dạng thẳng gồm: Cành thông nhỏ, hoa đồng tiền, bình thấp, mút xốp. – SGK trang 57

Câu 7: Cắm hoa dạng tỏa tròn không có đặc điểm?

A. Độ dài các cành chính đều bằng nhau

B. Cành chính được cắm thẳng đứng, góc 0o

C. Màu hoa giữa các cành khác nhau nhằm nổi bật thêm bình hoa

D. Cành phụ cắm xen cành chính và tỏa ra hai bên

Đáp án: B

Giải thích: Cắm hoa dạng tỏa tròn có đặc điểm:

   + Độ dài các cành chính đều bằng nhau

   + Màu hoa giữa các cành khác nhau nhằm nổi bật thêm bình hoa

   + Cành phụ cắm xen cành chính và tỏa ra hai bên – SGK trang 62

Câu 8: Quy trình cắm hoa vận dụng trong cắm hoa nghiêng gồm mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án: A

Giải thích: Quy trình cắm hoa dạng vận dụng trong cắm hoa nghiêng gồm 3 bước – SGK trang 61

Câu 9: Quy trình cắm hoa dạng tỏa tròn không bao gồm?

A. Cắm cách cành cúc màu trắng xen lẫn vàng nhạt và vàng sẫm xung quanh

B. Cắm cành chính dài khoảng 1,5(D+h), nghiêng khoảng 10 – 15o

C. Cắm thêm lá dương xỉ, hoa cúc kim… vào khoảng trống

D. Cắm 1 cành cúc màu vàng nhạt làm cành chính ở giữa bình có chiều dài = D

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình cắm hoa dạng tỏa tròn bao gồm 5 bước:

   + Cắm 1 cành cúc màu vàng nhạt làm cành chính ở giữa bình có chiều dài = D

   + Cắm 4 cành cúc màu sẫm làm cành chính có chiều dài = D, chia làm 4 phần

   + Cắm 4 cành cúc màu nhạt làm cành chính thứ 2 có chiều dài = D xen lẫn màu sẫm

   + Cắm cách cành cúc màu trắng xen lẫn vàng nhạt và vàng sẫm xung quanh

   + Cắm thêm lá dương xỉ, hoa cúc kim… vào khoảng trống – SGK trang 62

Câu 10: Vật liệu cần chuẩn bị để cắm hoa dạng nghiêng (dạng cơ bản)?

A. Hoa hồng, lá dương xỉ

B. Đế ghim hoặc mút xốp

C. Bình thấp

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: Vật liệu cần chuẩn bị để cắm hoa dạng nghiêng (dạng cơ bản): Hoa hồng, lá dương xỉ, đế ghim hoặc mút xốp, bình thấp – SGK trang 60

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 6 | Soạn Công nghệ lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-14-thuc-hanh-cam-hoa.jsp