Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 2 (có đáp án): Hình chiếu

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 2 (có đáp án): Hình chiếu

Câu 1: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:

A. hình chiếu

B. Vật chiếu

C. Mặt phẳng chiếu

D. Vật thể

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 2: Điểm A của vật thể có hình chiếu là điểm A’ trên mặt phẳng. Vậy A A’ gọi là:

A. Đường thẳng chiếu

B. Tia chiếu

C. Đường chiếu

D. Đoạn chiếu

Đáp án: B

Câu 3: Có những loại phép chiếu nào?

A. Phép chiếu xuyên tâm

B. Phép chiếu song song

C. Phép chiếu vuông góc

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D.

Có các loại phép chiếu là xuyên tâm, vuông góc và song song.

Câu 4: Để vẽ các hình chiếu vuông góc, người ta sử dụng phép chiếu:

A. Song song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 5: Để vẽ các hình biểu diễn 3 chiều, người ta sử dụng phép chiếu:

A. Vuông góc

B. Vuông góc và song song

C. Song song và xuyên tâm

D. Vuông góc và xuyên tâm

Đáp án: C Vì phép chiếu song song và xuyên tâm dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật

Vì phép chiếu song song và xuyên tâm dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật

Câu 6: Để diễn tả chính xác hình dạng vật thể, ta chiếu vuông góc vật thể theo:

A. Một hướng

B. Hai hướng

C. Ba hướng

D. Bốn hướng

Đáp án: C

Câu 7: Có mấy mặt phẳng hình chiếu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: B

Vì đó là mặt phẳng chiếu đứng, mặt phẳng chiếu bằng và mặt phẳng chiếu cạnh.

Quảng cáo

Câu 8: Có các hình chiếu vuông góc nào?

A. Hình chiếu đứng

B. Hình chiếu bằng

C. Hình chiếu cạnh

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Vì theo ba hướng chiếu sẽ thu được ba hình chiếu tương ứng.

Câu 9: Để thu được hình chiếu đứng, hướng chiếu từ:

A. Trước tới

B. Trên xuống

C. Trái sang

D. Phải sang

Đáp án: A

Vì hướng chiếu từ trên xuống sẽ thu được hình chiếu bằng, hướng chiếu từ trái sang sẽ thu được hình chiếu cạnh, hướng chiếu từ phải sang sẽ không thu được hình chiếu.

Câu 10: Chọn phát biểu sai về vị trí hình chiếu:

A. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng

B. Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng

C. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng

D. Đáp án A và B đúng

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 11: Hình nhận được trên mặt phẳng chiếu gọi là:

A. Hình chiếu

B. Mặt phẳng chiếu

C. Phép chiếu

D. Cả A, B, C đều sai

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Chiếu một vật lên mặt phẳng hình chiếu, thu hình trên mặt phẳng hình chiếu, gọi là hình chiếu của vật thể.

Câu 12: Mặt chính diện gọi là:

A. Mặt phẳng chiếu đứng

B. Mặt phẳng chiếu bằng

C. Mặt phẳng chiếu cạnh

D. Hình chiếu

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Mặt phẳng chiếu đứng là mặt phẳng nhìn từ trước vào, mặt phẳng chiếu bằng là mặt phẳng nhìn từ trên xuống, mặt phẳng chiếu cạnh là mặt phẳng nhìn từ trái sang.

Câu 13: Hình chiếu cạnh có hướng chiếu:

A. Từ trước tới

B. Từ trên xuống

C. Từ trái sang

D. Từ phải sang

Trả lời

Đáp án đúng: C

Giải thích: 

+ Hướng từ trước tới là hình chiếu đứng nên A sai.

+ Hướng từ trên xuống là hình chiếu bằng nên B sai.

+ Hướng từ trái sang là hình chiếu cạnh nên C đúng,

+ Hướng từ phải sang không thu được hình chiếu nên D sai.

Câu 14: Cạnh khuất của vật thể được vẽ bằng nét gì?

A. Nét liền đậm

B. Nét đứt

C. Nét liền mảnh

D. Nét chấm gạch

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: 

+ Nét liền đậm thể hiện cạnh thấy, đường bao thấy nên A sai.

+ Nét đứt thể hiện cạnh khuất, đường bao khuất nên B đúng.

+ Nét liền mảnh thể hiện đường gióng, đường kích thước nên C sai.

+ Nét gạch chấm mảnh thể hiện đường tâm, đường trục đối xứng nên D sai.

Câu 15: Hình chiếu đứng có hướng chiếu:

A. Từ dưới lên

B. Từ trên xuống

C. Từ trái sang

D. Từ trước tới 

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích:

Hướng từ dưới lên không thu được hình chiếu nên A sai.

+ Hướng từ trên xuống thu được hình chiếu bằng nên B sai

+ Hướng từ trái sang thu được hình chiếu cạnh nên C sai

+ Hướng từ trước tới thu được hình chiếu đứng nên D đúng.

Câu 16: Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như sau:

A. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng

B. Hình chiếu bằng ở trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên trái hình chiếu đứng

C. Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng, hình chiếu bằng ở bên trái hình chiếu đứng

D. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu bằng 

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Vị trí của hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng.

Câu 17: Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu:

A. Song song với mặt phẳng cắt

B. Song song với nhau

C. Cùng đi qua một điểm

D. Song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu 

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích: Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.

Câu 18: Trên bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu bằng nằm ở vị trí:

A. Bên trái hình chiếu đứng

B. Bên phải hình chiếu đứng

C. Trên hình chiếu đứng

D. Dưới hình chiếu đứng

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích: Vị trí của hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng nên D đúng.

Câu 19: Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu gì?

A. Mặt phẳng chiếu đứng

B. Mặt phẳng chiếu bằng

C. Mặt phẳng chiếu cạnh

D. Mặt phẳng chính diện

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Mặt phẳng chiếu đứng (là mặt phẳng chính diện) và mặt phẳng chiếu cạnh là mặt thẳng đứng. 

Câu 20: Có bao nhiêu phép chiếu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có các phép chiếu là:

+ Phép chiếu song song

+ Phép chiếu vuông góc

+ Phép chiếu xuyên tâm

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Công nghệ 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 8 | Soạn Công nghệ lớp 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ly-thuyet-trac-nghiem-cong-nghe-8.jsp

Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên